Detall - 196
Tipus de contingut: arxiu_detall | Dataset: arxius_detall
ID de l'arxiu
196
Nom del lloc
Arxiu Històric i Municipal de Sitges. Servei d'arxiu administratiu i gestió documental
Adreça completa
Ca. Pruelles, 1. Bxs. Polígon Mas Alba, 08870, SITGES
Codi Postal
08870
Nom del municipi
SITGES
Nom de la comarca
Garraf
Localització
41.2471350,1.8114240
Web
http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/cultura/arxiu_municipal.html
Telèfon de contacte
938 109 116
Extensió telèfon
Correu de contacte
arxiuadministratiu@sitges.cat
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
3
Comunitat virtual
Horari
De dilluns a divendres de 8 a 15:30 h.
Tipologia
Central de Serveis Tècnics
Relació amb el punt
arxius196