Detall - 4
Tipus de contingut: arxiu_detall | Dataset: arxius_detall
ID de l'arxiu
4
Nom del lloc
Arxiu Municipal d'Argentona
Adreça completa
Ca. de Ramón Par, 1, 08310, ARGENTONA
Codi Postal
08310
Nom del municipi
ARGENTONA
Nom de la comarca
Maresme
Localització
41.5554710,2.4002850
Web
http://arxiu.argentona.ppe.entitats.diba.cat/
Telèfon de contacte
937 974 900
Extensió telèfon
1111
Correu de contacte
arxiu@argentona.cat
Municipi
08009
Comarca
21
Tema
3
Comunitat virtual
Horari
Dilluns de 9 a 13 h i divendres de 9 a 12:30 h. Altres hores a convenir
Tipologia
Central de Serveis Tècnics
Relació amb el punt
arxius4