ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
11 Arxiu Municipal de Bigues i Riells Ca. Anna Mogas, 130, 08415, BIGUES I RIELLS 08415 BIGUES I RIELLS Vallès Oriental 41.6765670,2.2088470 http://www.biguesiriells.cat 938 656 225 arxiu@biguesiriells.cat 08023 41 3 De dilluns a divendres de 7:30 a 15 h. Central de Serveis Tècnics arxius11 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2023
Arxius municipals: detall

Mitjana 2023: 103,61 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml