ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
58 Arxiu Municipal de Fígols Pl. Església, s/n, 08698, FÍGOLS 08698 FÍGOLS Berguedà 42.1809625,1.8361747 http://www.figols.cat/posts/servei-d92arxiu-municipal5.php 93 824 80 52 figols@diba.cat 08080 14 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-figols Dijous de 9 a 13h Programa de Manteniment arxius58 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 153,34 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml