ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
80 Arxiu Municipal de Lluçà Ca. dels Rourets, 1, 08514, LLUÇÀ 08514 LLUÇÀ Osona 42.0681660,2.0733000 http://www.lluca.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/arxiu-municipal.html 93 855 40 62 llusa@diba.cat 08109 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-lluca Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h Programa de Manteniment arxius80 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2022
Arxius municipals: detall

Mitjana 2022: 199,54 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc