ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
83 Arxiu Municipal de Manlleu Pl. de Fra Bernadí, 6, 08560, MANLLEU 08560 MANLLEU Osona 41.9999350,2.2836430 http://www.manlleu.cat 938 506 666 20175 arxiu@manlleu.cat 08112 24 3 De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 18 h. Central de Serveis Tècnics arxius83 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 145,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc