ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
89 Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà Ctra. C-17z, Pk. 70,400 casa Forta el Despujol, 08508, MASIES DE VOLTREGÀ, LES 08508 MASIES DE VOLTREGÀ, LES Osona 42.0125290,2.2501850 https://www.lesmasiesdevoltrega.cat 93 857 00 28 masiesv@diba.cat 08117 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-les-masies-de-voltrega De dilluns a divendres de 9 a 14h Programa de Manteniment arxius89 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2023
Arxius municipals: detall

Mitjana 2023: 123,30 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc