ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
90 Arxiu Municipal del Masnou Ca. de Sant Francesc d'Assís, 28, 08320, MASNOU, EL 08320 MASNOU, EL Maresme 41.4790020,2.3163470 http://www.elmasnou.cat/arxiu 935 401 829 arxiu@elmasnou.cat 08118 21 3 Dilluns de 9 a 13 h i de 16 a 19 h i dimecres de 9 a 13 h. Central de Serveis Tècnics arxius90 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 128,77 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc