ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
112 Arxiu Municipal d'Olost Pl. Major, 1, 08519, OLOST 08519 OLOST Osona 41.9860310,2.0956330 https://www.olost.cat/index.php?seccio=oficines_municipals/ 93 888 02 11 tramitolost@olost.cat 08149 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-dolost De dilluns a divendres de 9 a 14h. L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament Programa de Manteniment arxius112 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 128,77 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc