ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
121 Arxiu Municipal del Papiol Av. de la Generalitat, 7-9, 08754, PAPIOL, EL 08754 PAPIOL, EL Baix Llobregat 41.4381930,2.0111120 936 730 220 boschrm@elpapiol.cat 08158 11 3 Divendres de 10 a 15 h. Central de Serveis Tècnics arxius121 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2023
Arxius municipals: detall

Mitjana 2023: 122,30 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc