ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
122 Arxiu Municipal de Parets del Vallès Ca. de la Travessera, 1, 08150, PARETS DEL VALLÈS 08150 PARETS DEL VALLÈS Vallès Oriental 41.5723200,2.2341690 http://www.parets.cat/per-temes/arxiu-municipal 935 739 800 213 08159 41 3 De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h i dilluns de 17 a 19 h. Central de Serveis Tècnics arxius122 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 153,34 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc