ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
123 Arxiu Municipal de Perafita Ca. Major, 19, 08589, PERAFITA 08589 PERAFITA Osona 42.0414070,2.1069820 http://www.perafita.cat 93 853 00 01 perafita@diba.cat 08160 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-perafita Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h Programa de Manteniment arxius123 Arxius municipals: detall 2018-03-08 11:36

Estadístiques 2020
Arxius municipals: detall

Mitjana 2020: 16,08 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml