ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
173 Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes Ca. Major 110, 08810, SANT PERE DE RIBES 08810 SANT PERE DE RIBES Garraf 41.2601550,1.7660380 http://www.santperederibes.cat 938 967 300 281 tomassl@santperederibes.cat 08231 17 3 De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. Central de Serveis Tècnics arxius173 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 125,66 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml