ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
179 Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja Cra. de Barcelona, 2, 08189, SANT QUIRZE SAFAJA 08189 SANT QUIRZE SAFAJA Moianès 41.7272530,2.1529350 https://www.santquirzesafaja.es/ajuntament/arxiu-municipal 93 866 03 68 st.quirzes@diba.cat 08239 42 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-quirze-safaja De dilluns a divendres de 9 a 13.30h Programa de Manteniment arxius179 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 153,34 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml