ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
187 Arxiu Municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer Ca. Major, 30, 08505, SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 08505 SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER Osona 41.9110640,2.1879360 http://www.santaeulaliariuprimer.cat 93 813 80 00 st.eulaliariu@diba.cat 08247 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-santa-eulalia-de-riuprimer Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h Programa de Manteniment arxius187 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 153,34 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml