ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
44 Arxiu Municipal de Cercs Cra. de Ribes, 20, 08698, CERCS 08698 CERCS Berguedà 42.1460230,1.8619650 https://www.cercs.cat/seu_electronica/tauler-danuncis/servei-darxiu-municipal/servei-darxiu-municipal 93 824 78 90 cercs@diba.cat 08268 14 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-cercs De dilluns a divendres de 9 a 14h. Programa de Manteniment arxius44 Arxius municipals: detall 2018-03-08 11:36

Estadístiques 2020
Arxius municipals: detall

Mitjana 2020: 7,90 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml