ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
201 Arxiu Municipal de Tavèrnoles Ca. de l'Església, 1, 08519, TAVÈRNOLES 08519 TAVÈRNOLES Osona 41.9522000,2.3263440 https://www.tavernoles.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/arxiu-municipal.html 93 888 73 08 tavernoles@tavernoles.cat 08275 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-tavernoles Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13h Programa de Manteniment arxius201 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2023
Arxius municipals: detall

Mitjana 2023: 104,37 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml