ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
203 Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa Ca. Pantà, 20. Baixos, 08221, TERRASSA 08221 TERRASSA Vallès Occidental 41.5652440,2.0106810 http://www.terrassa.cat/arxiumunicipal 937 397 000 4251- 4252- 4253 arxiu.municipal@terrassa.cat 08279 40 3 De dilluns a divendres de 9 a 15 h. Central de Serveis Tècnics arxius203 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 157,30 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc