ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
208 Arxiu Municipal d'Ullastrell Ca. de la Serra, 17, 08231, ULLASTRELL 08231 ULLASTRELL Vallès Occidental 41.5269250,1.9566300 https://seu-e.cat/web/ullastrell/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/gestio-documental-i-arxiu 93 788 72 62 ullastrell@ullastrell.cat 08290 40 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-ullastrell De dilluns a divendres de 9 a 14h i dimecres de 17 a 20h Programa de Manteniment arxius208 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2024
Arxius municipals: detall

Mitjana 2024: 153,34 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml