ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
218 Arxiu Municipal de Viladecans Ca. Guifré el Pelós, 32-36, 08840, VILADECANS 08840 VILADECANS Baix Llobregat 41.3168500,2.0253570 http://www.viladecans.cat 936 352 985 arxiumunicipal@viladecans.cat 08301 11 3 De dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 18:30 h. (excepte els mesos de juny a setembre) Central de Serveis Tècnics arxius218 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2019
Arxius municipals: detall

Mitjana 2019: 50,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml