P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 18010001209 08010 5 5.001-10.000 7 Bages 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 3 Problemes associats a la immigració 19 Millorar gestió municipal 5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7 5 5 8 8 7 7 2 2 0 0 1 Molt 2 Bastant 4 Poc 2 2 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 693.7273 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-17 00:00:00 18010001216 08010 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 3 3 18 Estat d'algunes zones 4 Millorar la neteja 2 2 5 5 5 5 7 7 4 4 2 2 6 6 7 7 6 6 8 8 8 8 4 Poc 5 Gens 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18010000599 08010 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 5 Neteja 4 Millorar la neteja 8 8 7 7 9 9 7 7 7 7 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 741.0938 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18010001104 08010 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 62 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 1 Aparcament 98 No ho sap 6 6 6 6 5 5 9 9 6 6 4 4 9 9 6 6 7 7 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 741.0938 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18010002320 08010 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 74 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 6 6 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 8 8 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 606.7234 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1024,15 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc