P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 18011002232 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 1 Home 19 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 10 10 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 4 4 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 1 Ajuts al comerç 213.0556 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011001856 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 59 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 7 7 7 7 8 8 8 8 5 5 4 4 6 6 8 8 2 2 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18011002244 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 5 Crear llocs de treball 8 8 6 6 6 6 4 4 10 10 10 10 8 8 5 5 2 2 10 10 7 7 2 Bastant 5 Gens 2 Bastant 10 10 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011002032 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 83 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 6 6 23 Equipaments i serveis esportius 9 Escoltar els ciutadans 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 5 5 9 9 9 9 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18011000146 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 9 No contesta 2 Seguirà igual 5 5 15 Gestió política i municipal 9 Escoltar els ciutadans 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 10 10 7 7 2 2 3 3 5 5 6 6 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 99 No contesta 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 9 No contesta 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18011000167 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 30 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 19 Millorar gestió municipal 8 8 7 7 8 8 10 10 7 7 9 9 8 8 6 6 4 4 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 5 Economia i treball 3 Menys 9 Més atenció a la gent gran 198.4074 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011001131 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 1 Home 85 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 98 No ho sap 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 8 8 8 8 10 10 9 9 8 8 6 6 9 9 7 7 98 No ho sap 5 5 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011001350 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 48 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 10 10 9 9 6 6 5 5 8 8 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011001729 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 8 8 5 5 8 8 9 9 6 6 6 6 8 8 8 8 7 7 6 6 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18011002677 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 6 6 8 8 5 5 5 5 7 7 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 193.3478 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18011000845 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 1 Home 56 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 98 No ho sap 4 4 9 9 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 8 No ho sap 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18011002031 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 56 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 5 5 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 3 Normal/Regular 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-17 00:00:00 18011004129 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 9 9 9 9 8 8 5 5 8 8 7 7 5 5 6 6 7 7 1 Molt 8 No ho sap 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18011000108 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 26 2 De 25-34 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 95 Altres 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 97 Cap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 198.4074 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-28 00:00:00 18011010462 08011 3 1.001-3.000 14 Berguedà 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 96 Tot 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 98 No ho sap 0 0 3 3 2 2 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1050,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/