P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 18017000987 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal/Regular 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18017002206 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 76 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 3 Problemes associats a la immigració 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 10 10 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18017000722 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 62 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 5 Crear llocs de treball 3 3 3 3 6 6 9 9 4 4 3 3 5 5 98 No ho sap 6 6 8 8 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 5 5 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18017002641 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 49 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 9 Escoltar els ciutadans 4 4 4 4 4 4 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 98 No ho sap 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 242.439 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18017002765 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 9 Escoltar els ciutadans 5 5 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 4 4 3 3 3 3 4 4 6 6 4 Poc 2 Bastant 5 Gens 4 4 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 97 Cap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18017000082 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 21 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 5 5 5 5 3 3 8 8 7 7 8 8 5 5 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 9 9 2 Bastant 3 Normal/Regular 2 Bastant 2 2 2 No 7 Tràmit no disponible online 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 3 Ajuts socials 228 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18017001537 08017 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 87 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 98 No ho sap 10 10 8 8 98 No ho sap 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 98 No ho sap 3 Normal/Regular 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 8 No sap 97 Res 267.7381 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1022,20 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml