P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-22 00:00:00 8339 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 33 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 6 Activar el comerç 7 7 4 4 8 8 6 6 8 8 7 7 8 8 2 2 0 0 2 2 2 2 1 Molt 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 95 Altres 1 Més 1 Ajuts al comerç 686.7778 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-18 00:00:00 4644 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 53 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 21 Equipaments i serveis sanitaris 22 Atenció als joves (general) 5 5 3 3 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 4 4 1 3 Normal/Regular 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 702.7111 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-22 00:00:00 9365 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 43 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 9 Escoltar els ciutadans 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 Poc 3 Normal/Regular 4 Poc 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 2 Igual 10 Informació 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-18 00:00:00 6638 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 19 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 28 Comunicacions altres municipis 8 Millorar les comunicacions 8 8 4 4 4 4 8 8 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 803.8824 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-16 00:00:00 2465 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 54 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 98 No ho sap 9 9 5 5 6 6 7 7 8 8 7 7 9 9 5 5 5 5 10 10 10 10 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 702.7111 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-15 00:00:00 1933 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 5 5 8 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 9 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 3 Menys 97 Res 887.0513 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-17 00:00:00 4079 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 8 8 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 6 6 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 98 No ho sap 5 5 4 4 4 4 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 693.7273 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-23 00:00:00 10952 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 5 5 5 5 7 7 10 10 9 9 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 3 Ajuts socials 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-17 00:00:00 4084 08023 5 5.001-10.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 7 Tasques de la llar 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 3 3 98 No ho sap 18 Urbanitzacions 5 5 3 3 2 2 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 5 5 4 4 4 4 4 Poc 3 Normal/Regular 5 Gens 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 693.7273 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,84 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5