P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-28 00:00:00 11446 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 58 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 32 Despoblament 95 Altres 8 8 6 6 7 7 8 8 5 5 8 8 6 6 5 5 5 5 8 8 8 8 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 25.025 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-17 00:00:00 3271 08024 1 -500 14 Berguedà 1 Home 61 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 12 Equipaments i serveis sanitaris 6 6 6 6 9 9 8 8 7 7 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4 6 6 2 Bastant 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 39.7931 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-14 00:00:00 783 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 45 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 29.6765 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-22 00:00:00 8802 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 2 Seguirà igual 5 5 32 Despoblament 10 Habitatge social 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 3 Normal/Regular 1 Molt 8 No ho sap 5 5 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 120 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 No 2 Igual 98 No ho sap 29.6765 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-23 00:00:00 9846 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 17 Manteniment de carrers 23 Medi ambient i sostenibilitat 6 6 7 7 8 8 7 7 5 5 8 8 4 4 98 No ho sap 2 2 6 6 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 29.6765 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-23 00:00:00 10689 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 28 Comunicacions altres municipis 2 Millorar el manteniment del municipi 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 8 8 0 0 7 7 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 99 No contesta 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 97 Res 29.6765 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-14 00:00:00 526 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 57 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 8 Millorar les comunicacions 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 8 8 8 8 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 95 Altres 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 94 Totes les obres que se'n fan (o gran part) 2 Igual 98 No ho sap 25.025 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-29 00:00:00 12340 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 9 Atur / condicions de treball 8 Millorar les comunicacions 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 43.2857 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-18 00:00:00 6235 08024 1 -500 14 Berguedà 2 Dona 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 6 6 27 Transport públic 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 5 5 5 5 0 0 6 6 5 5 8 No ho sap 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 25.025 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2020-12-23 00:00:00 10977 08024 1 -500 14 Berguedà 1 Home 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 2 Treballa per compte propi però actualment amb aturada d'activitat 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 3 3 24 Manca d'equipaments i serveis 18 Urbanitzacions 0 0 7 7 8 8 8 8 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 0 0 2 2 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 3 Principalment online 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 60 4 Més de 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 3 Ajuts socials 40.7931 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,91 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5