P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-23 00:00:00 10585 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 27 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 7 7 4 4 8 8 7 7 0 0 8 8 4 4 5 5 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 224.4 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-15 00:00:00 1788 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 4 Poc 2 Està igual 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 24 Manca d'equipaments i serveis 15 Manca d'equipaments i serveis 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 8 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 4 4 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 251.1282 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-15 00:00:00 1451 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 5 5 6 6 3 3 1 1 3 3 6 6 2 2 2 2 4 4 2 2 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 4 4 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-16 00:00:00 2871 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 4 Poc 2 Està igual 1 Millorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 0 0 2 2 0 0 8 8 10 10 10 10 4 4 6 6 98 No ho sap 3 3 4 4 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-16 00:00:00 2134 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 14 Equipaments i serveis esportius 4 4 5 5 8 8 10 10 6 6 10 10 10 10 5 5 0 0 4 4 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-16 00:00:00 3103 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 4 4 4 4 6 6 8 8 7 7 9 9 8 8 8 8 2 2 9 9 9 9 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 50 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-16 00:00:00 3158 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 35 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 5 Neteja 4 Millorar la neteja 2 2 3 3 6 6 2 2 9 9 2 2 7 7 2 2 2 2 6 6 7 7 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 97 Res 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-17 00:00:00 3479 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 52 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 6 Inundacions / Clavegueram 98 No ho sap 7 7 7 7 6 6 8 8 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-15 00:00:00 1518 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 7 7 8 8 8 8 7 7 98 No ho sap 6 6 9 9 98 No ho sap 7 7 2 2 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 2 No 1 Més 6 Donar mascaretes 245.8511 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-14 00:00:00 117 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 5 5 6 6 5 5 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 95 Altres 176.3636 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-15 00:00:00 1507 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 96 Tot 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 3 3 3 3 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 Molt 4 Poc 4 Poc 6 6 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-23 00:00:00 10628 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 27 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 7 7 6 6 7 7 10 10 4 4 2 2 5 5 7 7 0 0 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34
2020-12-17 00:00:00 3541 08025 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 8 Millorar les comunicacions 4 4 4 4 99 No contesta 5 5 5 5 8 8 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 4 4 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 9 No contesta 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 50 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:34

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 551,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5