P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-03-31 00:00:00 18035103787 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 62 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 1 Aparcament 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 5 5 7 7 6 6 5 5 6 6 6 6 98 No ho sap 5 5 98 No ho sap 6 6 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 12 Situació personal diferent 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-30 00:00:00 18035102395 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 61 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 1 Aparcament 1 Abaixar impostos 0 0 0 0 3 3 9 9 3 3 0 0 10 10 1 1 4 4 5 5 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 1 8 No ho sap 2 Bicicleta 1 8 No ho sap Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 8 No ho sap Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 8 No ho sap Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 1 Administració local 8 No ho sap 97 Res 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-04-01 00:00:00 18035105636 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 53 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 1 Aparcament 1 Abaixar impostos 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 5 5 5 5 98 No ho sap 5 5 1 Molt 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 2 No 8 No ho sap 3 Polítiques socials 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-31 00:00:00 18035103423 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 55 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 16 Impostos 1 Abaixar impostos 7 7 0 0 2 2 6 6 6 6 0 0 7 7 0 0 0 0 2 2 4 Poc 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 4 Poc Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 8 No ho sap Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 3 Polítiques socials 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-02 00:00:00 18035111683 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 7 7 5 Neteja 1 Abaixar impostos 5 5 5 5 7 7 9 9 7 7 8 8 98 No ho sap 7 7 6 6 98 No ho sap 4 Poc 8 No ho sap 4 Poc 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 1 4 Poc Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 1 Administració local 2 Igual 95 Altres 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-29 00:00:00 18035101840 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 6 Activar el comerç 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 2 2 7 7 6 6 5 5 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 92 Res, el necessito pel lloc on visc 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 2 Igual 12 Reactivar socialment i cultural 42.2725 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-31 00:00:00 18035103646 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 76 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 26 Manca de zones verdes 6 Activar el comerç 7 7 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 9 9 7 7 98 No ho sap 6 6 8 No ho sap 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-28 00:00:00 18035100156 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 67 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 2 2 2 2 7 7 4 4 5 5 3 3 9 9 2 2 5 5 4 4 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 1 3 Normal / Regular 2 Bicicleta 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-28 00:00:00 18035100632 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 5 5 4 4 6 6 6 6 4 4 3 3 5 5 6 6 4 4 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 4 Cultura 1 Més 1 Ajuts al comerç 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-04-04 00:00:00 18035106054 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 63 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 6 6 4 4 6 6 6 6 8 8 3 3 7 7 2 2 4 4 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 1 Administració local 2 Igual 3 Polítiques socials 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-04-05 00:00:00 18035107087 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 46 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 19 Oferta d'oci i cultura 6 Activar el comerç 5 5 5 5 7 7 6 6 4 4 0 0 3 3 1 1 1 1 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 3 3 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 1 5 Gens Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 5 Gens Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 4 Cultura 1 Més 12 Reactivar socialment i cultural 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300013 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 12 Turisme 6 Activar el comerç 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 4 4 8 8 7 7 3 3 3 3 3 Normal / Regular 2 Bastant 3 Normal / Regular 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 2 No Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 37.635294117647 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300047 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 27 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 12 Turisme 6 Activar el comerç 5 5 4 4 2 2 5 5 4 4 2 2 5 5 3 3 4 4 6 6 4 Poc 3 Normal / Regular 5 Gens 98 No ho sap 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 5 Desinfectar carrers 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-28 00:00:00 18035100606 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 68 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 9 No contesta 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 17 Activar l'oci la cultura 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 2 2 8 8 9 9 8 8 9 9 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 1 9 No contesta Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 9 No contesta Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 9 No contesta Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 3 Comerç i consum 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300095 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 36 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 9 9 8 8 7 7 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 8 8 1 1 Molt 3 Patinets i ginys elèctrics 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 2 No 1 Més 12 Reactivar socialment i cultural 42.2725 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-11 00:00:00 18035300185 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 33 Atenció als joves 17 Activar l'oci la cultura 8 8 9 9 8 8 8 8 6 6 5 5 7 7 8 8 6 6 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 8 No ho sap 97 Res 37.635294117647 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-31 00:00:00 18035104105 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 75 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 26 Manca de zones verdes 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 3 3 5 5 99 No contesta 99 No contesta 2 Bastant 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 1 5 Gens Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 4 Poc Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 1 Administració local 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300085 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 5 Neteja 17 Activar l'oci la cultura 4 4 6 6 7 7 5 5 5 5 3 3 3 3 6 6 4 4 5 5 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 1 3 Normal / Regular Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 3 Normal / Regular Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 5 Desinfectar carrers 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-30 00:00:00 18035102623 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 85 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 9 9 97 Res 17 Activar l'oci la cultura 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 6 6 8 8 8 8 7 7 5 5 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 2 Benestar i ciutadania 8 No ho sap 98 No ho sap 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300097 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 31 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 17 Activar l'oci la cultura 8 8 10 10 10 10 9 9 7 7 8 8 8 8 10 10 8 8 6 6 2 Bastant 3 Normal / Regular 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 3 Patinets i ginys elèctrics 1 4 Poc Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 1 Molt Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 1 Molt Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 2 No 1 Més 12 Reactivar socialment i cultural 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-29 00:00:00 18035101339 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 12 Turisme 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 5 5 9 9 4 4 2 2 7 7 4 4 4 4 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 1 4 Poc Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 37.635294117647 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300083 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 19 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 12 Turisme 17 Activar l'oci la cultura 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 98 No ho sap 2 No 9 Prefereixo trucar per telèfon 1 Caminant 1 4 Poc Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 3 Normal / Regular Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 37.635294117647 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-28 00:00:00 18035100541 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 64 5 De 55 a 64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 7 7 1 Aparcament 95 Altres 5 5 6 6 7 7 7 7 4 4 3 3 8 8 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Bicicleta 1 2 Bastant Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 2 No Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 2 Igual 12 Reactivar socialment i cultural 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-05-10 00:00:00 18035300053 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 27 2 De 25 a 34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 3 3 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 5 5 7 7 7 7 5 5 4 4 0 0 8 8 5 5 4 4 5 5 8 No ho sap 3 Normal / Regular 8 No ho sap 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 1 5 Gens Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 2 Bastant Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 2 Bastant Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-28 00:00:00 18035100034 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 90 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 6 Inundacions / Clavegueram 95 Altres 7 7 5 5 8 8 5 5 4 4 5 5 8 8 5 5 8 8 4 4 5 Gens 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic Rehabilitació de l'Hostal Vell i instal·lació de dependències municipals i de l’espai de suport turístic 1 4 Poc Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet Adequació de l’equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 1 4 Poc Circuit esportiu inclusiu Circuit esportiu inclusiu 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 39.9875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2022-03-31 00:00:00 18035104082 08035 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 61 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 17 Manteniment de carrers 95 Altres 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 98 No ho sap 2 2 98 No ho sap 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 2 2 2