P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18053000694 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 66 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 3 Problemes associats a la immigració 16 Atenció a la gent gran 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 5 Economia i treball 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-14 00:00:00 18053000753 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 9 Atur / condicions de treball 22 Atenció als joves (general) 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 98 No ho sap 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 12 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-16 00:00:00 18053002784 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 81 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 22 Equipaments i serveis educatius 5 Crear llocs de treball 5 5 4 4 10 10 10 10 5 5 0 0 10 10 5 5 5 5 7 7 98 No ho sap 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-14 00:00:00 18053000922 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 13 Equipaments i serveis educatius 7 7 7 7 8 8 6 6 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-14 00:00:00 18053000055 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 9 Escoltar els ciutadans 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 2 Bastant 5 Gens 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 9 No contesta 1 2 Bastant 8 Innovació i governs digitals 1 Més 9 Més atenció a la gent gran 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-16 00:00:00 18053002136 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 59 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 4 Treballa per compte d'altri actualment afectat per un ERO amb reducció o ERTO 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 4 Seguretat ciutadana 19 Millorar gestió municipal 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 7 7 8 8 6 6 5 5 8 8 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 998 9 Ns/Nc 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-16 00:00:00 18053003078 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 8 8 29 Dispersió territorial 4 Millorar la neteja 6 6 8 8 8 8 8 8 5 5 6 6 5 5 6 6 4 4 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 3 Ajuts socials 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-15 00:00:00 18053001459 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 4 Millorar la neteja 6 6 4 4 6 6 8 8 4 4 7 7 6 6 4 4 3 3 9 9 9 9 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-29 00:00:00 18053000672 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 4 4 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 6 6 4 4 7 7 3 3 6 6 6 6 7 7 98 No ho sap 3 3 4 4 3 3 4 Poc 2 Bastant 5 Gens 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 35 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 1 Ajuts al comerç 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-18 00:00:00 18053006160 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 51 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 8 8 6 6 6 6 8 8 5 5 6 6 7 7 98 No ho sap 4 4 5 5 7 7 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 9 No contesta 95 Altres 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 242.439 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-15 00:00:00 18053001932 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 72 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 4 Poc 8 No ho sap 2 Seguirà igual 3 3 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 7 7 0 0 0 0 7 7 98 No ho sap 7 7 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 4 4 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 267.7381 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-15 00:00:00 18053001154 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 76 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 18 Estat d'algunes zones 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 6 6 9 9 9 9 7 7 7 7 6 6 9 9 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 98 No ho sap 267.7381 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-17 00:00:00 18053003810 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 8 8 4 4 8 8 7 7 6 6 8 8 8 8 4 4 3 3 2 2 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 9 No contesta 1 Més 98 No ho sap 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-15 00:00:00 18053001019 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 47 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 8 8 3 Problemes associats a la immigració 98 No ho sap 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 9 9 9 9 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 242.439 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-17 00:00:00 18053003357 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 78 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 9 9 96 Tot 98 No ho sap 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 10 10 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-18 00:00:00 18053004904 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 23 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 96 Tot 98 No ho sap 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 7 7 5 5 10 10 9 9 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 199.8889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-15 00:00:00 18053001364 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 52 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 0 0 0 0 98 No ho sap 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 98 No ho sap 0 0 0 0 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 0 0 2 No 95 Altres 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 242.439 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18
2020-12-16 00:00:00 18053002781 08053 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 59 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 18 Urbanitzacions 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 4 4 10 10 10 10 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:18

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1047,65 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/