P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-18 00:00:00 5080 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 27 Transport públic 12 Equipaments i serveis sanitaris 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6 10 10 6 6 98 No ho sap 0 0 10 10 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1950 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 78 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 8 8 10 10 10 10 8 8 7 7 10 10 8 8 98 No ho sap 3 3 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 1 Molt 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 3648 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 61 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 27 Transport públic 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 7 7 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 25.025 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 858 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 66 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 9 Atur / condicions de treball 1 Abaixar impostos 8 8 7 7 9 9 6 6 6 6 9 9 8 8 7 7 1 1 8 8 5 5 8 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 4 Cultura 3 Menys 98 No ho sap 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-21 00:00:00 7362 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 70 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 6 6 10 10 9 9 8 8 10 10 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 5 5 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 3 Principalment online 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-21 00:00:00 8023 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 94 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 98 No ho sap 96 Tot 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 98 No ho sap 9 No contesta 9 No contesta 1 Molt 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 9 No contesta 9 No contesta 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 9 No contesta 98 No ho sap 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 2870 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 63 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 9 9 96 Tot 16 Atenció a la gent gran 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 6 6 5 5 7 7 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 1 Molt 9 Medi ambient 3 Menys 98 No ho sap 39.7931 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1587 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 67 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 24 Manca d'equipaments i serveis 95 Altres 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 8 8 7 7 6 6 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 3 Ajuts socials 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6215 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 86 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 34 Problemes derivats de la pandèmia 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 98 No ho sap 4 4 10 10 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 3173 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 2 Millorar el manteniment del municipi 6 6 5 5 8 8 2 2 4 4 9 9 8 8 7 7 3 3 3 3 1 1 4 Poc 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 25.025 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-21 00:00:00 7620 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 26 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 27 Transport públic 98 No ho sap 10 10 10 10 7 7 8 8 9 9 10 10 9 9 5 5 3 3 2 2 2 2 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 2 Bicicleta 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 1 Més 97 Res 175.25 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-28 00:00:00 9822 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 86 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 96 Tot 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 10 10 10 10 7 7 0 0 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6445 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 38 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 32 Despoblament 10 Habitatge social 9 9 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 43.2857 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4630 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 26 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 27 Transport públic 13 Equipaments i serveis educatius 7 7 6 6 8 8 5 5 8 8 10 10 7 7 5 5 2 2 7 7 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 3 3 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 6 Educació 3 Menys 97 Res 151 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 2402 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 4 4 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 0 0 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 5 Gens 6 Educació 1 Més 10 Informació 25.025 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 5554 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 38 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 27 Transport públic 98 No ho sap 8 8 8 8 6 6 10 10 8 8 10 10 10 10 7 7 4 4 7 7 7 7 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 6 6 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 43.2857 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 3974 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 5 Gens 8 No ho sap 8 No ho sap 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 5 5 5 5 8 8 7 7 0 0 5 5 8 8 98 No ho sap 4 4 0 0 0 0 5 Gens 4 Poc 4 Poc 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 29.6765 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1561 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 84 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 9 9 28 Comunicacions altres municipis 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 6 6 9 9 5 5 98 No ho sap 9 9 10 10 5 5 0 0 7 7 7 7 3 Normal/Regular 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 97 Res 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 3853 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 66 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 5 5 18 Estat d'algunes zones 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 4 4 6 6 6 6 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-28 00:00:00 3402 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 84 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 8 No sap 98 No ho sap 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4025 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 58 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 10 Molt bona 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 8 8 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 98 No ho sap 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 39.7931 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4630 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 26 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 27 Transport públic 13 Equipaments i serveis educatius 7 7 6 6 8 8 5 5 8 8 10 10 7 7 5 5 2 2 7 7 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 3 3 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 6 Educació 3 Menys 97 Res 151 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-28 00:00:00 3402 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 84 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 8 No sap 98 No ho sap 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-28 00:00:00 9822 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 86 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 96 Tot 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 10 10 10 10 7 7 0 0 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 40.275 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1587 08079 1 -500 42 Moianès 2 Dona 67 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 24 Manca d'equipaments i serveis 95 Altres 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 8 8 7 7 6 6 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 3 Ajuts socials 29.0877 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-21 00:00:00 8023 08079 1 -500 42 Moianès 1 Home 94 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 98 No ho sap 96 Tot 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10