P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-23 00:00:00 18094010008 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 18 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 19 Millorar gestió municipal 10 10 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 3 Ajuts socials 153.4783 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-14 00:00:00 18094000507 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 52 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-16 00:00:00 18094002618 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 59 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 24 Polítiques socials 6 6 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 0 0 2 2 4 4 8 8 8 8 4 Poc 4 Poc 5 Gens 3 3 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 3 Ajuts socials 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-28 00:00:00 18094009441 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 4 4 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 6 6 4 4 8 8 5 5 8 8 9 9 3 3 5 5 7 7 8 8 9 9 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-18 00:00:00 18094006513 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 48 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-22 00:00:00 18094008839 08094 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 26 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 7 7 8 8 8 8 7 7 9 9 6 6 6 6 6 6 5 5 7 7 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 6 Educació 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 224.4 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1064,26 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/