P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 18097002126 08097 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 4 4 24 Manca d'equipaments i serveis 95 Altres 9 9 4 4 3 3 6 6 8 8 9 9 4 4 3 3 5 5 3 3 10 10 4 Poc 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Bicicleta 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-15 00:00:00 18097001796 08097 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 60 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 27 Transport públic 16 Atenció a la gent gran 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 8 8 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-14 00:00:00 18097000688 08097 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 66 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 3 3 13 Contaminació i medi ambient 23 Medi ambient i sostenibilitat 6 6 5 5 4 4 7 7 4 4 4 4 6 6 98 No ho sap 3 3 4 4 4 4 4 Poc 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 8 No sap 98 No ho sap 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-15 00:00:00 18097001156 08097 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 21 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 6 Inundacions / Clavegueram 8 Millorar les comunicacions 7 7 7 7 8 8 8 8 5 5 9 9 8 8 98 No ho sap 0 0 6 6 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 3 3 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 153.4783 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17
2020-12-16 00:00:00 18097002474 08097 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 60 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 9 9 8 8 7 7 3 3 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 2 2 9 9 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:17

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1001,81 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml