P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 624 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 52 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 2 Circulació / Trànsit 6 Activar el comerç 7 7 8 8 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 3 3 5 5 5 5 2 Bastant 3 Normal/Regular 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 2 Benestar i ciutadania 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 50.3333 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-17 00:00:00 3725 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 8 8 96 Tot 17 Activar l'oci la cultura 7 7 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 98 No ho sap 6 6 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-16 00:00:00 2663 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 75 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 8 8 7 7 7 7 1 1 98 No ho sap 98 No ho sap 2 Bastant 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-22 00:00:00 4445 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 6 6 20 Oferta comercial 16 Atenció a la gent gran 6 6 8 8 8 8 8 8 5 5 9 9 9 9 98 No ho sap 2 2 9 9 9 9 3 Normal/Regular 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 8 No ho sap 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-15 00:00:00 1371 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 78 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 8 No ho sap 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 8 8 8 8 10 10 7 7 98 No ho sap 9 9 98 No ho sap 5 5 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 2 Benestar i ciutadania 8 No sap 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-15 00:00:00 1831 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 9 9 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 3 3 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 40.1026 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-21 00:00:00 8211 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 41 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 32 Despoblament 5 Crear llocs de treball 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 3 3 7 7 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 79.2174 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-21 00:00:00 7949 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 34 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 5 Crear llocs de treball 10 10 7 7 10 10 0 0 5 5 10 10 8 8 10 10 3 3 7 7 0 0 2 Bastant 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 98 No ho sap 74.0714 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-18 00:00:00 5147 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 20 Oferta comercial 5 Crear llocs de treball 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 4 4 5 5 8 8 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 97 Res 40.1026 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-18 00:00:00 5404 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 31 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 2 2 5 5 2 2 2 2 0 0 4 Poc 2 Bastant 1 Molt 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 998 9 Ns/Nc 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 1 Més 97 Res 129.625 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-16 00:00:00 2157 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 68 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 9 Atur / condicions de treball 9 Escoltar els ciutadans 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 6 6 5 5 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 3 3 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 3 Ajuts socials 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-17 00:00:00 4881 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 28 Comunicacions altres municipis 9 Escoltar els ciutadans 6 6 3 3 5 5 8 8 5 5 8 8 8 8 6 6 6 6 8 8 4 4 4 Poc 5 Gens 5 Gens 0 0 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 10 Informació 79.2174 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-21 00:00:00 7942 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 39 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 9 Escoltar els ciutadans 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 3 3 7 7 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 95 Altres 40.1026 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-16 00:00:00 2161 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 67 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 9 Atur / condicions de treball 2 Millorar el manteniment del municipi 4 4 5 5 5 5 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 0 0 8 8 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-16 00:00:00 3082 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 65 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 8 Millorar les comunicacions 9 9 8 8 8 8 10 10 2 2 10 10 10 10 4 4 0 0 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-21 00:00:00 7581 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 54 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 28 Comunicacions altres municipis 8 Millorar les comunicacions 7 7 6 6 8 8 9 9 1 1 0 0 10 10 7 7 0 0 4 4 5 5 4 Poc 5 Gens 5 Gens 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 10 Informació 50.3333 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-16 00:00:00 2800 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 73 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 5 5 5 5 7 7 9 9 7 7 8 8 5 5 8 8 3 3 8 8 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-18 00:00:00 5102 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 62 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 9 9 20 Oferta comercial 98 No ho sap 7 7 7 7 7 7 10 10 9 9 9 9 9 9 98 No ho sap 1 1 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 98 No ho sap 47.2727 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-14 00:00:00 175 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 72 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 96 Tot 98 No ho sap 7 7 7 7 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 98 No ho sap 2 2 8 8 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-21 00:00:00 7374 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 27 Transport públic 98 No ho sap 7 7 8 8 7 7 6 6 8 8 7 7 8 8 6 6 4 4 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 45 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 40.1026 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00
2020-12-18 00:00:00 5034 08099 2 501-1.000 14 Berguedà 1 Home 20 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 96 Tot 96 Tot 9 9 9 9 8 8 10 10 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 6 3 3 2 Bastant 1 Molt 3 Normal/Regular 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 90 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 2 Igual 97 Res 70.6 Dibaròmetre 2023-07-26 12:00

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,25 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5