P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-06-23 00:00:00 8101002921 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 15 Gestió política i municipal 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 9 9 10 10 10 10 5 5 9 9 9 9 10 10 10 10 0 0 8 8 1 Molt 4 Poc 4 Poc 10 10 1 4 Poc 3 Menys 4 Transport públic 1 3 Normal / Regular Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 4 Poc Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-21 00:00:00 8101001921 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 31 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 5 Neteja 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 3 3 6 6 6 6 3 3 4 4 4 Poc 5 Gens 5 Gens 4 4 1 5 Gens 2 Igual 6 Moto 97 Cap 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 1 Administració local 1 Més 3 Ajuts socials 543.75025 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101009311 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 28 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 31 Creixement 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 8 8 4 4 2 2 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Igual 4 Transport públic 1 8 No ho sap Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 560.61403 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-29 00:00:00 8101003090 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 40 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 3 3 10 10 7 7 3 3 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 1 Molt 2 Igual 1 Caminant 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101009402 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 41 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 6 6 5 5 7 7 8 8 6 6 6 6 9 9 5 5 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 9 9 1 1 Molt 8 No sap 1 Caminant 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-23 00:00:00 8101003316 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 33 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 10 Soroll 9 Escoltar els ciutadans 4 4 6 6 7 7 4 4 6 6 3 3 8 8 6 6 4 4 7 7 4 Poc 3 Normal / Regular 4 Poc 9 9 2 No 7 Tràmit no disponible online 8 No sap 1 Caminant 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 543.75025 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-22 00:00:00 8101002399 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 42 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 98 No ho sap 1 Abaixar impostos 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 3 Menys 4 Transport públic 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-21 00:00:00 8101002000 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 49 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 31 Creixement 25 Controlar o reduir la immigració 5 5 5 5 8 8 7 7 7 7 4 4 7 7 2 2 7 7 5 5 1 Molt 4 Poc 4 Poc 7 7 1 3 Normal / Regular 3 Menys 4 Transport públic 2 No Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 2 No Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 97 Cap 1 Més 98 No ho sap 585.29218 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-27 00:00:00 8101003022 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 62 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 3 Problemes associats a la immigració 25 Controlar o reduir la immigració 2 2 5 5 5 5 7 7 6 6 5 5 7 7 0 0 0 0 4 4 4 Poc 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 1 2 Bastant 2 Igual 5 Cotxe 12 Situació personal diferent 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 536.38497 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-28 00:00:00 8101005552 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 74 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 4 Seguretat ciutadana 25 Controlar o reduir la immigració 3 3 0 0 6 6 8 8 8 8 0 0 8 8 0 0 98 No ho sap 0 0 5 Gens 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 8 No sap 4 Transport públic 1 8 No ho sap Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 8 No ho sap Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 2 Igual 99 No contesta 547.36552 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-07-04 00:00:00 8101011607 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 40 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 3 3 98 No ho sap 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 3 3 10 10 5 5 0 0 0 0 2 Bastant 1 Molt 5 Gens 0 0 2 No 9 Prefereixo trucar per telèfon 1 Més 1 Caminant 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 4 Poc Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-23 00:00:00 8101003476 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 88 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 10 10 97 Res 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 98 No ho sap 5 5 2 Bastant 8 No ho sap 9 No contesta 5 5 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 8 No sap 1 Caminant 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 99 No contesta 547.36552 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-28 00:00:00 8101005659 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 54 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 5 5 4 4 7 7 5 5 3 3 3 3 6 6 0 0 3 3 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 3 Menys 4 Transport públic 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 560.0751 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-29 00:00:00 8101007795 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 40 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 99 No contesta 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 8 8 7 7 5 5 8 8 6 6 3 3 6 6 4 4 0 0 3 3 5 Gens 4 Poc 5 Gens 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 3 Menys 4 Transport públic 1 3 Normal / Regular Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-21 00:00:00 8101001923 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 26 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 97 Res 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 8 8 9 9 10 10 8 8 9 9 98 No ho sap 9 9 8 8 6 6 7 7 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 7 Tràmit no disponible online 2 Igual 4 Transport públic 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 2 Igual 98 No ho sap 560.61403 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-21 00:00:00 8101002267 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 49 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 4 Seguretat ciutadana 1 Abaixar impostos 8 8 8 8 8 8 7 7 5 5 6 6 10 10 5 5 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Més 1 Caminant 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 560.0751 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-07-05 00:00:00 8101012140 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 5 Estranger 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10 7 7 9 9 7 7 9 9 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 2 Igual 1 Caminant 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 536.38497 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-22 00:00:00 8101002790 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 65 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 5 Neteja 95 Altres 3 3 7 7 7 7 7 7 5 5 3 3 7 7 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 5 5 1 4 Poc 8 No sap 4 Transport públic 1 8 No ho sap Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 578.62302 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101008508 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 57 5 De 55 a 64 anys 5 Estranger 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 97 Res 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 5 Gens 3 Menys 2 Bicicleta 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 536.38497 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-22 00:00:00 8101002480 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 41 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 4 Poc 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 5 Neteja 9 Escoltar els ciutadans 4 4 4 4 7 7 6 6 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 4 4 1 4 Poc 2 Igual 4 Transport públic 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101008685 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 75 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 3 Normal / Regular 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 13 Contaminació i medi ambient 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 4 4 8 8 6 6 6 6 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 2 Igual 4 Transport públic 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 547.36552 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101004387 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 46 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 31 Creixement 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 6 6 6 6 7 7 8 8 4 4 3 3 9 9 3 3 4 4 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 3 Menys 6 Moto 5 Problemes de circulació 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 3 Ajuts socials 585.29218 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-29 00:00:00 8101006247 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 36 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 5 Neteja 6 Activar el comerç 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 5 5 9 9 8 8 4 4 7 7 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 2 Igual 4 Transport públic 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 3 Menys 10 Informació 560.97331 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-21 00:00:00 8101001924 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 5 Estranger 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 4 Seguretat ciutadana 17 Activar l'oci la cultura 7 7 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 8 8 6 6 6 6 5 5 5 Gens 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 9 Prefereixo trucar per telèfon 1 Més 6 Moto 98 No ho sap 1 2 Bastant Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 2 Igual 98 No ho sap 536.38497 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101009184 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 43 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 95 Altres 8 8 8 8 5 5 8 8 6 6 4 4 8 8 6 6 5 5 8 8 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 4 Poc 1 Més 1 Caminant 1 1 Molt Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 1 Administració local 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 554.64097 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-30 00:00:00 8101008641 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 70 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 3 3 5 Neteja 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 3 3 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 6 6 2 2 98 No ho sap 98 No ho sap 5 Gens 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 6 Ho vaig intentar però no vaig poder 3 Menys 4 Transport públic 1 8 No ho sap Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 2 No Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 547.36552 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-23 00:00:00 8101003719 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 89 6 65 anys i més 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 4 Poc 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 5 5 22 Equipaments i serveis educatius 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 4 4 5 5 7 7 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 2 2 5 5 4 Poc 4 Poc 1 Molt 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 3 Menys 4 Transport públic 1 8 No ho sap Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 2 Bastant Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 2 No 8 No ho sap 2 Pla de recuperació econòmic 547.36552 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-29 00:00:00 8101004535 08101 8 50000 13 Barcelonès 1 Dona 45 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 3 Problemes associats a la immigració 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 0 0 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 0 0 1 1 2 2 4 4 4 Poc 5 Gens 5 Gens 3 3 1 5 Gens 3 Menys 5 Cotxe 2 Baixada del preu del transport públic 1 4 Poc Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa Camp de futbol i vestuaris al parc de La Torrassa 1 1 Molt Servei de teleassistència (telealarma) Servei de teleassistència (telealarma) 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 585.29218 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2022-06-22 00:00:00 8101002835 08101 8 50000 13 Barcelonès 2 Home 54 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 26 Manca de zones Verdes 16 Atenció a la gent gran 0 0 4 4 2 2 7 7 0 0 0