P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-17 00:00:00 4017 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 9 No contesta 1 Millorarà 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 0 0 2 2 0 0 6 6 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 5 Gens 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 38.35 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1147 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 6 Activar el comerç 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 9 9 9 9 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 8 No ho sap 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 5401 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 50 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 5 Crear llocs de treball 5 5 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 3 3 8 8 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 50.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 807 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 74 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 9 9 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 2579 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 98 No ho sap 7 7 7 7 10 10 10 10 8 8 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 2546 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 74 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 32 Despoblament 98 No ho sap 99 No contesta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 98 No ho sap 0 0 5 5 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 999 9 NS/NC 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 99 No contesta 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 1657 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 32 Despoblament 6 Activar el comerç 7 7 7 7 8 8 5 5 6 6 5 5 9 9 4 4 5 5 3 3 8 8 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 8 8 1 3 Normal/Regular 6 Moto 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 5 Desinfectar carrers 50.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1836 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 83 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 9 No contesta 5 5 20 Oferta comercial 98 No ho sap 6 6 6 6 4 4 5 5 6 6 5 5 0 0 3 3 3 3 10 10 7 7 4 Poc 4 Poc 1 Molt 6 6 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 9 No contesta 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 436 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 96 Tot 2 Millorar el manteniment del municipi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 5 5 1 1 0 0 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 50.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 718 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 75 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 9 9 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 5 5 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 0 0 0 0 5 5 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 2026 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 27 Transport públic 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 3 3 0 0 5 5 10 10 3 3 7 7 3 3 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 97 Res 31.1364 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 3926 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 73 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 6 6 96 Tot 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 5 5 4 4 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 97 Res 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1086 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 5 5 5 5 6 6 2 2 1 1 1 1 7 7 3 3 3 3 4 4 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 1 Molt 99 No contesta 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 999 9 Ns/Nc 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 8 No sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 385 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 82 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 28 Comunicacions altres municipis 12 Equipaments i serveis sanitaris 4 4 5 5 8 8 4 4 8 8 10 10 9 9 9 9 3 3 8 8 8 8 2 Bastant 4 Poc 1 Molt 10 10 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 1 Ajuts al comerç 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 2459 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 75 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 12 Equipaments i serveis sanitaris 8 8 8 8 8 8 5 5 6 6 6 6 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 3 3 0 0 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 7 7 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1789 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 70 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 5 5 5 5 4 4 3 3 0 0 7 7 5 5 6 6 4 4 7 7 7 7 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 8 No sap 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4270 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 57 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 8 8 8 8 5 5 5 5 2 2 2 2 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 98 No ho sap 47.2727 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 2579 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 98 No ho sap 7 7 7 7 10 10 10 10 8 8 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 3926 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 73 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 6 6 96 Tot 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 5 5 4 4 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 97 Res 29.8615 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4017 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 9 No contesta 1 Millorarà 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 0 0 2 2 0 0 6 6 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 5 Gens 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 38.35 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1147 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 6 Activar el comerç 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 9 9 9 9 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 8 No ho sap 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 385 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 82 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 28 Comunicacions altres municipis 12 Equipaments i serveis sanitaris 4 4 5 5 8 8 4 4 8 8 10 10 9 9 9 9 3 3 8 8 8 8 2 Bastant 4 Poc 1 Molt 10 10 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 1 Ajuts al comerç 43.1923 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 436 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 96 Tot 2 Millorar el manteniment del municipi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 5 5 1 1 0 0 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 50.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4270 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 57 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 8 8 8 8 5 5 5 5 2 2 2 2 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 98 No ho sap 47.2727 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 5401 08104 2 501-1.000 6 Anoia 1 Home 50 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 5 Crear llocs de treball 5 5 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 3 3 8 8 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 50.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 2026 08104 2 501-1.000 6 Anoia 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 27 Transport públic 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 3 3 0 0 5 5 10 10 3 3 7 7 3 3 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 2 Bastant