P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 3100 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 45 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 7 Tasques de la llar 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 8 8 8 9 9 8 8 10 10 8 No ho sap 3 Normal/Regular 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 693.7273 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1165 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 82 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 4 4 4 4 6 6 4 4 0 0 10 10 3 3 0 0 3 3 5 5 5 5 4 Poc 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 95 Altres 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 606.7234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1489 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 64 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 10 10 5 5 3 3 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 741.0938 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-29 00:00:00 12500 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 29 Dispersió territorial 18 Urbanitzacions 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 10 5 5 3 3 5 5 9 9 9 9 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 2 2 2 No 99 No contesta 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 614.22 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 307 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 80 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 1 Abaixar impostos 9 9 10 10 9 9 10 10 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 7 7 4 4 3 Normal/Regular 8 No ho sap 4 Poc 99 No contesta 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 9 No contesta 9 No contesta 999 9 NS/NC 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 1 Molt 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 887.0513 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6303 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 1 Molt 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 9 Més atenció a la gent gran 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-23 00:00:00 8590 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 54 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 9 Escoltar els ciutadans 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 4 4 5 5 6 6 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 10 Informació 702.7111 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 5601 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 17 Manteniment de carrers 5 Crear llocs de treball 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 7 7 5 5 9 9 9 9 8 No ho sap 1 Molt 4 Poc 8 8 1 1 Molt 5 Cotxe 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 9 Medi ambient 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4819 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 99 No contesta 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 7 7 9 9 9 9 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 7 Esports 2 Igual 3 Ajuts socials 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 4917 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 4 Poc 2 Està igual 2 Seguirà igual 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 18 Urbanitzacions 5 5 3 3 5 5 2 2 10 10 5 5 2 2 0 0 2 2 6 6 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1405 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 73 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 5 5 5 5 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 99 No contesta 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 8 No ho sap 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 8 No ho sap 999 9 Ns/Nc 8 No ho sap 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 606.7234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6305 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 4 4 15 Gestió política i municipal 98 No ho sap 6 6 4 4 4 4 7 7 7 7 9 9 7 7 3 3 5 5 5 5 3 3 4 Poc 4 Poc 5 Gens 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 9 Medi ambient 2 Igual 3 Ajuts socials 702.7111 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-23 00:00:00 10011 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 3 3 2 2 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 4 Cultura 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 614.22 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-23 00:00:00 9711 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 5 5 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 7 7 7 7 4 4 3 3 6 6 5 5 6 6 0 0 6 6 6 6 7 7 4 Poc 5 Gens 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 508.0556 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-22 00:00:00 9034 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 42 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 97 Cap 2 Igual 97 Res 614.22 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1165 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 82 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 4 4 4 4 6 6 4 4 0 0 10 10 3 3 0 0 3 3 5 5 5 5 4 Poc 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 95 Altres 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 606.7234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 4917 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 4 Poc 2 Està igual 2 Seguirà igual 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 18 Urbanitzacions 5 5 3 3 5 5 2 2 10 10 5 5 2 2 0 0 2 2 6 6 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6303 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 1 Molt 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 9 Més atenció a la gent gran 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-23 00:00:00 9711 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 5 5 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 7 7 7 7 4 4 3 3 6 6 5 5 6 6 0 0 6 6 6 6 7 7 4 Poc 5 Gens 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 508.0556 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-23 00:00:00 10011 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 3 3 2 2 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 4 Cultura 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 614.22 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-18 00:00:00 6305 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 4 4 15 Gestió política i municipal 98 No ho sap 6 6 4 4 4 4 7 7 7 7 9 9 7 7 3 3 5 5 5 5 3 3 4 Poc 4 Poc 5 Gens 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 9 Medi ambient 2 Igual 3 Ajuts socials 702.7111 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-17 00:00:00 4819 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 99 No contesta 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 7 7 9 9 9 9 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 7 Esports 2 Igual 3 Ajuts socials 629.125 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-14 00:00:00 307 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 80 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 1 Abaixar impostos 9 9 10 10 9 9 10 10 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 7 7 4 4 3 Normal/Regular 8 No ho sap 4 Poc 99 No contesta 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 9 No contesta 9 No contesta 999 9 NS/NC 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 1 Molt 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 887.0513 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1489 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 64 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 10 10 5 5 3 3 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 741.0938 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-16 00:00:00 3100 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 2 Dona 45 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 7 Tasques de la llar 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 10 10 8 8 8 8 9 9 8 8 10 10 8 No ho sap 3 Normal/Regular 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 693.7273 Dibaròmetre 2022-10-28 08:32
2020-12-15 00:00:00 1405 08119 5 5.001-10.000 6 Anoia 1 Home 73 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya