P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18127000525 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 7 7 7 7 5 5 8 8 8 8 5 5 8 8 98 No ho sap 5 5 8 8 7 7 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18127001085 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 2 2 25 Atenció a la gent gran 16 Atenció a la gent gran 5 5 5 5 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 4 4 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18127001809 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 62 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 4 Treballa per compte d'altri actualment afectat per un ERO amb reducció o ERTO 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 16 Atenció a la gent gran 4 4 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 7 7 7 7 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 7 Esports 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18127001450 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 56 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 10 Habitatge social 8 8 8 8 6 6 8 8 5 5 5 5 8 8 7 7 6 6 5 5 3 3 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 3 Ajuts socials 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18127000865 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 66 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 5 5 15 Gestió política i municipal 2 Millorar el manteniment del municipi 10 10 6 6 6 6 10 10 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 98 No ho sap 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-23 00:00:00 18127010898 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 5 Universitaris 2 Una urbanització 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 3 3 2 2 1 1 8 8 5 5 1 1 8 8 1 1 5 5 5 5 5 Gens 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18127002561 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 60 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 9 9 98 No ho sap 2 Millorar el manteniment del municipi 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 8 8 9 9 98 No ho sap 5 5 10 10 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18127002379 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 68 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 4 Poc 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 27 Transport públic 19 Millorar gestió municipal 4 4 5 5 6 6 6 6 4 4 2 2 3 3 5 5 3 3 1 1 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 5 Gens 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 95 Altres 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18127001394 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 2 Dona 68 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 3 Normal / Regular 2 Està igual 2 Seguirà igual 5 5 5 Neteja 4 Millorar la neteja 0 0 5 5 8 8 7 7 6 6 6 6 2 2 98 No ho sap 7 7 5 5 8 8 4 Poc 2 Bastant 5 Gens 10 10 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 1 Molt 4 Cultura 2 Igual 97 Res 267.7381 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18127000664 08127 4 3.001-5.000 7 Bages 1 Home 27 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 8 Millorar les comunicacions 7 7 7 7 5 5 3 3 6 6 5 5 8 8 8 8 3 3 5 5 3 3 4 Poc 4 Poc 5 Gens 5 5 1 4 Poc 6 Moto 6 Moto 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 255.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1038,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/