P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-22 00:00:00 18146008853 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 4 4 24 Manca d'equipaments i serveis 15 Manca d'equipaments i serveis 5 5 5 5 7 7 5 5 6 6 6 6 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 Gens 5 Gens 5 Gens 5 5 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 12 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 198.4074 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-28 00:00:00 18146002617 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 48 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 8 8 8 8 5 5 8 8 10 10 10 10 2 2 9 9 2 2 5 5 5 5 3 Normal/Regular 4 Poc 2 Bastant 7 7 9 No contesta 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18146001578 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 5 Neteja 4 Millorar la neteja 5 5 3 3 10 10 7 7 7 7 9 9 9 9 8 8 3 3 5 5 98 No ho sap 2 Bastant 4 Poc 8 No ho sap 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18146000086 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 72 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 2 Circulació / Trànsit 8 Millorar les comunicacions 10 10 10 10 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 6 6 8 8 3 Normal/Regular 4 Poc 8 No ho sap 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18146000140 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 99 No contesta 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-23 00:00:00 18146010320 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 1 Home 30 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 8 8 9 9 10 10 7 7 5 5 10 10 3 3 98 No ho sap 5 5 5 5 4 4 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 8 No sap 2 Pla de recuperació econòmic 224.4 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18146000291 08146 3 1.001-3.000 3 Alt Penedès 2 Dona 82 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 96 Tot 5 5 5 5 8 8 10 10 7 7 9 9 2 2 7 7 4 4 3 3 3 3 2 Bastant 5 Gens 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 12 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 984,67 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/