P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-22 00:00:00 8636 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 7 Tasques de la llar 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 8 8 8 8 7 7 5 5 5 5 7 7 6 6 98 No ho sap 0 0 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 17 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 17 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3545 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 75 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 176.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 5430 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 16 Atenció a la gent gran 8 8 4 4 7 7 9 9 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 4 Poc 4 Poc 4 Poc 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 8 No sap 9 Més atenció a la gent gran 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3787 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 16 Atenció a la gent gran 5 5 7 7 7 7 8 8 7 7 5 5 8 8 5 5 7 7 7 7 7 7 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 99 No contesta 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7274 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 16 Impostos 2 Millorar el manteniment del municipi 6 6 4 4 6 6 7 7 6 6 4 4 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 8 No ho sap 5 Gens 3 Normal/Regular 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 3823 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 26 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 9 9 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 6 6 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-28 00:00:00 10304 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 21 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 10 10 8 8 7 7 10 10 8 8 7 7 9 9 5 5 4 Poc 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 153.4783 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 8636 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 7 Tasques de la llar 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 8 8 8 8 7 7 5 5 5 5 7 7 6 6 98 No ho sap 0 0 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 17 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 17 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-17 00:00:00 3545 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 75 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 176.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-23 00:00:00 5430 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 16 Atenció a la gent gran 8 8 4 4 7 7 9 9 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 4 Poc 4 Poc 4 Poc 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 8 No sap 9 Més atenció a la gent gran 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-17 00:00:00 3787 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 16 Atenció a la gent gran 5 5 7 7 7 7 8 8 7 7 5 5 8 8 5 5 7 7 7 7 7 7 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 99 No contesta 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-21 00:00:00 7274 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 16 Impostos 2 Millorar el manteniment del municipi 6 6 4 4 6 6 7 7 6 6 4 4 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 8 No ho sap 5 Gens 3 Normal/Regular 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-18 00:00:00 3823 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 26 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 9 9 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 6 6 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58
2020-12-28 00:00:00 10304 08149 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 21 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 10 10 8 8 7 7 10 10 8 8 7 7 9 9 5 5 4 Poc 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 153.4783 Dibaròmetre 2023-07-26 11:58

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 935,75 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/