P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 18151002000 08151 2 501-1.000 24 Osona 1 Home 75 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 4 4 6 Inundacions / Clavegueram 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 6 6 5 5 0 0 5 5 5 5 4 Poc 5 Gens 5 Gens 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 97 Res 29.8615 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18151003474 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 5 Estranger 6 Està a l'atur 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 4 4 2 2 5 5 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 3 Ajuts socials 38.35 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18151003623 08151 2 501-1.000 24 Osona 1 Home 56 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 7 7 0 0 6 6 7 7 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 47.2727 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18151004842 08151 2 501-1.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 7 7 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 9 9 9 9 10 10 8 8 8 8 9 9 7 7 7 7 5 5 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 5 Economia i treball 3 Menys 95 Altres 50.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18151000696 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 7 Tasques de la llar 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 27 Transport públic 5 Crear llocs de treball 6 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 7 7 4 4 8 8 9 9 2 Bastant 3 Normal/Regular 2 Bastant 9 9 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 31.1364 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18151002111 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 75 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 5 5 5 5 7 7 4 4 7 7 9 9 8 8 6 6 7 7 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18151001834 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 5 5 9 Atur / condicions de treball 4 Millorar la neteja 6 6 8 8 10 10 3 3 5 5 10 10 6 6 8 8 2 2 8 8 8 8 4 Poc 3 Normal/Regular 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 31.1364 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18151004020 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 21 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 4 4 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 9 Més atenció a la gent gran 79.625 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18151000390 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 6 6 7 Accés a l'habitatge 98 No ho sap 6 6 8 8 7 7 5 5 4 4 6 6 7 7 4 4 5 5 6 6 10 10 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 31.1364 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18151000286 08151 2 501-1.000 24 Osona 1 Home 76 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 9 No contesta 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 98 No ho sap 99 No contesta 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 98 9 Ns/nc 2 Suficient 1 8 No ho sap 5 Economia i treball 3 Menys 97 Res 29.8615 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18151000884 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 56 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 2 Circulació / Trànsit 98 No ho sap 7 7 7 7 6 6 5 5 9 9 9 9 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 31.1364 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18151003261 08151 2 501-1.000 24 Osona 1 Home 72 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 9 No contesta 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 32 Despoblament 98 No ho sap 7 7 8 8 9 9 7 7 6 6 10 10 8 8 0 0 5 5 7 7 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 29.8615 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18151002436 08151 2 501-1.000 24 Osona 2 Dona 62 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 6 Inundacions / Clavegueram 98 No ho sap 8 8 8 8 7 7 6 6 10 10 10 10 7 7 3 3 98 No ho sap 10 10 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 8 No ho sap 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 31.1364 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1057,64 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml