P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 27 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 64 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 27 Transport públic 16 Atenció a la gent gran 8 8 9 9 8 8 9 9 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 215.3824 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-14 00:00:00 894 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 7 7 6 6 7 7 6 6 10 10 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 215.3824 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1442 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 75 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 96 Tot 20 Control urbanisme 7 7 3 3 5 5 7 7 7 7 6 6 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 4 Cultura 8 No sap 2 Pla de recuperació econòmic 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1992 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 74 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 9 Atur / condicions de treball 19 Millorar gestió municipal 5 5 3 3 4 4 4 4 6 6 0 0 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 Poc 4 Poc 5 Gens 6 6 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 3 Menys 3 Ajuts socials 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-18 00:00:00 5128 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 40 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 1 Aparcament 98 No ho sap 6 6 7 7 6 6 6 6 8 8 5 5 8 8 4 4 98 No ho sap 6 6 9 9 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-16 00:00:00 1722 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 81 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 8 8 8 8 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1572 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 80 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 16 Impostos 24 Polítiques socials 9 9 9 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 5 5 3 3 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 8 No sap 98 No ho sap 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-14 00:00:00 683 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 15 Gestió política i municipal 1 Abaixar impostos 7 7 6 6 6 6 5 5 9 9 9 9 8 8 3 3 5 5 5 5 5 5 1 Molt 4 Poc 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 3 Ajuts socials 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-17 00:00:00 4473 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 23 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 6 6 5 5 8 8 5 5 9 9 6 6 5 5 6 6 7 7 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 2 No 99 No contesta 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 3 Menys 3 Ajuts socials 199.8889 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1662 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 69 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 6 6 8 8 7 7 8 8 5 5 7 7 6 6 5 5 7 7 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 No 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1460 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 96 Tot 7 Millorar el transport públic 4 4 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 8 8 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 232.3333 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-21 00:00:00 2499 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 23 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 9 Escoltar els ciutadans 7 7 7 7 5 5 1 1 6 6 2 2 10 10 2 2 4 4 8 8 7 7 5 Gens 4 Poc 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 90 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 199.8889 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-18 00:00:00 5252 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 15 Manca d'equipaments i serveis 5 5 6 6 8 8 6 6 5 5 2 2 9 9 3 3 1 1 9 9 8 8 2 Bastant 1 Molt 4 Poc 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 98 No ho sap 242.439 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-16 00:00:00 2345 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 2 Seguirà igual 0 Molt dolenta 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 19 Millorar gestió municipal 0 0 0 0 6 6 7 7 8 8 0 0 8 8 0 0 4 4 8 8 8 8 5 Gens 5 Gens 5 Gens 10 10 1 3 Normal/Regular 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 5 Economia i treball 3 Menys 3 Ajuts socials 191.75 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-14 00:00:00 692 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 76 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 8 8 10 10 7 7 10 10 6 6 10 10 8 8 0 0 0 0 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 8 No ho sap 2 Benestar i ciutadania 8 No sap 98 No ho sap 267.7381 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1885 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 74 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 9 9 7 7 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 6 6 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 2 Bastant 10 10 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 267.7381 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1208 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 73 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 2 Circulació / Trànsit 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 7 7 8 8 4 4 6 6 5 5 6 6 4 4 4 4 3 3 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 267.7381 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-18 00:00:00 5695 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 52 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 28 Comunicacions altres municipis 98 No ho sap 6 6 6 6 7 7 6 6 8 8 6 6 9 9 7 7 5 5 8 8 8 8 1 Molt 3 Normal/Regular 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 97 Cap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 242.439 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-18 00:00:00 5500 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 15 Gestió política i municipal 9 Escoltar els ciutadans 9 9 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 4 4 9 9 9 9 1 Molt 3 Normal/Regular 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 191.75 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1355 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 70 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 9 9 8 8 9 9 1 1 3 3 4 4 10 10 3 3 98 No ho sap 4 4 3 3 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 8 No sap 8 Millorar sistema sanitari 267.7381 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-17 00:00:00 4604 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 6 6 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 3 Menys 97 Res 197.4889 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-14 00:00:00 103 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 5 Crear llocs de treball 5 5 7 7 8 8 5 5 5 5 3 3 9 9 3 3 3 3 7 7 5 5 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 9 9 1 5 Gens 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 242.439 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-16 00:00:00 2261 08158 4 3.001-5.000 11 Baix Llobregat 1 Home 49 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 5 5 8 8 5 5 4 4 2 2 7 7 4 Poc 1 Molt 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 3 Menys 9 Més atenció a la gent gran 242.439 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 579,54 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc