P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-05-30 00:00:00 8159002021 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 75 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 3 Problemes associats a la immigració 6 Activar el comerç 6 6 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 5 5 3 3 98 No ho sap 1 Ha millorat 3 Ha empitjorat 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 1 Molt Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-30 00:00:00 8159002058 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 78 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 7 Tasques de la llar (no remunerades) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 10 Soroll 95 Altres 5 5 6 6 5 5 7 7 7 7 6 6 98 No ho sap 8 8 5 5 9 9 1 Ha millorat 3 Ha empitjorat 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 8 No ho sap Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 8 No ho sap Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-01 00:00:00 8159002175 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 47 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 10 98 No ho sap 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 7 7 10 10 8 8 9 9 6 6 10 10 7 7 8 8 5 5 8 8 1 Ha millorat 1 Ha millorat 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 1 Molt Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002133 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 85 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 8 8 7 7 7 7 10 10 6 6 6 6 8 8 7 7 4 4 98 No ho sap 1 Ha millorat 2 Està igual 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 5 Cotxe 97 Res 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 5 Gens Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 2 No 8 No ho sap 8 Millorar sistema sanitari 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-02 00:00:00 8159002226 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 54 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 1 Abaixar impostos 7 7 7 7 7 7 6 6 3 3 4 4 7 7 5 5 2 2 4 4 3 Ha empitjorat 3 Ha empitjorat 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 4 Poc Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 1 Ajuts al comerç 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-02 00:00:00 8159002207 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 26 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 95 Altres 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 8 8 6 6 6 6 8 8 6 6 2 2 8 8 4 4 3 3 5 5 2 Està igual 3 Ha empitjorat 3 Normal / Regular 2 Bastant 8 No ho sap 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-01 00:00:00 8159002296 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 28 2 De 25 a 34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 95 Altres 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 10 10 8 8 8 8 9 9 8 8 6 6 7 7 10 10 6 6 8 8 2 Està igual 2 Està igual 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002095 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 48 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 7 Tasques de la llar (no remunerades) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 97 Res 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 10 10 9 9 8 8 6 6 9 9 1 Ha millorat 1 Ha millorat 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-01 00:00:00 8159002301 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 4 Seguretat ciutadana 20 Controlar urbanisme 5 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 6 6 6 6 3 Ha empitjorat 2 Està igual 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 2 No Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002187 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 1 Abaixar impostos 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 5 5 6 6 2 Està igual 1 Ha millorat 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 6 6 2 No 9 Prefereixo trucar per telèfon 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-02 00:00:00 8159002022 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 31 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 6 Activar el comerç 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 98 No ho sap 7 7 7 7 7 7 1 Ha millorat 1 Ha millorat 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 8 Millores per anar a peu 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 3 Menys 9 Més atenció a la gent gran 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-03 00:00:00 8159002323 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 33 Atenció als joves 95 Altres 9 9 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6 5 5 8 8 5 5 4 4 2 Està igual 2 Està igual 2 Bastant 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 2 No Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-30 00:00:00 8159002107 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 55 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 16 Impostos 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 6 6 9 9 7 7 9 9 7 7 7 7 98 No ho sap 8 8 8 8 98 No ho sap 2 Està igual 2 Està igual 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 98 No ho sap 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 4 Poc Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 1 Administració local 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002130 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 20 Oferta comercial 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 2 2 6 6 3 Ha empitjorat 1 Ha millorat 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002144 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 70 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 6 Activar el comerç 8 8 8 8 7 7 10 10 8 8 6 6 10 10 7 7 6 6 8 8 2 Està igual 3 Ha empitjorat 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 4 Transport públic 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 2 No 3 Menys 98 No ho sap 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002117 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 70 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 7 Tasques de la llar (no remunerades) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 1 1 17 Manteniment de carrers 95 Altres 0 0 0 0 4 4 7 7 3 3 5 5 5 5 2 2 98 No ho sap 98 No ho sap 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 8 No ho sap 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 5 Gens Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 5 Gens Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 5 Gens Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-13 00:00:00 8159002394 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 5 Neteja 95 Altres 5 5 5 5 7 7 7 7 4 4 7 7 6 6 7 7 0 0 8 8 2 Està igual 2 Està igual 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 4 Poc Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-30 00:00:00 8159002045 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 55 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 23 Equipaments i serveis esportius 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 7 7 5 5 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 1 1 7 7 3 Ha empitjorat 3 Ha empitjorat 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 36.8661 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-13 00:00:00 8159002397 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 35 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 20 Controlar urbanisme 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 8 8 6 6 7 7 2 Està igual 2 Està igual 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-02 00:00:00 8159002341 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 47 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 8 8 8 8 5 5 8 8 7 7 6 6 8 8 5 5 5 5 8 8 2 Està igual 3 Ha empitjorat 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 2 2 1 2 Bastant 6 Moto 12 Situació personal diferent 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 8 No ho sap 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-30 00:00:00 8159002048 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 3 3 98 No ho sap 5 5 2 2 98 No ho sap 3 Ha empitjorat 2 Està igual 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 12 Situació personal diferent 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 3 Normal / Regular Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 4 Poc Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-09 00:00:00 8159002267 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 42 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 2 Circulació / Trànsit 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 8 8 5 5 7 7 8 8 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 1 Ha millorat 1 Ha millorat 4 Poc 1 Molt 2 Bastant 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 9 Millores per anar en bicicleta o patinet 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 4 Poc Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 1 Molt Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-01 00:00:00 8159002238 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 76 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 9 No contesta 1 Millorarà 8 8 23 Equipaments i serveis esportius 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 8 8 9 9 8 8 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 6 6 98 No ho sap 8 No ho sap 1 Ha millorat 4 Poc 8 No ho sap 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 97 Res 2 No Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 2 No Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 2 No 2 Igual 98 No ho sap 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-04 00:00:00 8159002387 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 35 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 3 Normal / Regular 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 19 Oferta d'oci i cultura 6 Activar el comerç 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 5 5 3 Ha empitjorat 3 Ha empitjorat 2 Bastant 3 Normal / Regular 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 1 2 Bastant Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 4 Cultura 2 Igual 97 Res 37.2484 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-06-02 00:00:00 8159002319 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 33 Atenció als joves 17 Activar l'oci la cultura 5 5 7 7 8 8 98 No ho sap 7 7 8 8 9 9 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 1 Ha millorat 1 Ha millorat 2 Bastant 8 No ho sap 8 No ho sap 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 2 Bastant Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 2 Bastant Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 98 No ho sap 1 Més 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-31 00:00:00 8159002120 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 74 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 5 5 29 Dispersió territorial 95 Altres 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 2 Està igual 2 Està igual 9 No contesta 9 No contesta 4 Poc 4 4 1 4 Poc 5 Cotxe 92 Res, el necessito pel lloc on visc 1 5 Gens Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila Sala polivalent i cuina de l'escola Pau Vila 1 1 Molt Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque Millora de les instal·lacions de la piscina coberta Miquel Luque 1 5 Gens Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya Rehabilitació de la plaça de la Salut i plaça Espanya 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 97 Res 38.095 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-30 00:00:00 8159002111 08159 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 95 Altres 8 8 5 5 8 8 8 8 6 6 6 6 8 8 6 6 5 5 5 5 2 Està igual 1 Ha millorat 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant