P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 3003 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 48 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 9 9 9 9 9 9 4 4 10 10 10 10 10 10 5 5 98 No ho sap 0 0 0 0 1 Molt 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 No 3 Menys 95 Altres 251.1282 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1686 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 6 6 13 Contaminació i medi ambient 98 No ho sap 7 7 8 8 8 8 6 6 9 9 9 9 8 8 98 No ho sap 6 6 7 7 6 6 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 1727 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 58 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 9 9 13 Contaminació i medi ambient 10 Habitatge social 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 7 7 5 5 4 4 0 0 2 2 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 195.3784 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-14 00:00:00 223 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 8 No ho sap 8 No ho sap 10 Molt bona 20 Oferta comercial 96 Tot 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 8 8 1 Molt 8 No ho sap 8 No ho sap 10 10 2 No 98 No ho sap 4 Transport públic 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 998 9 NS/NC 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-16 00:00:00 3258 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 8 No ho sap 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 4 4 3 3 0 0 5 5 6 6 8 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 5 5 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-17 00:00:00 3986 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 7 7 8 8 8 8 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 5 5 3 3 7 7 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 2 No 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 2034 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 70 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 9 Escoltar els ciutadans 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 8 8 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 5 5 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-15 00:00:00 988 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 6 6 4 4 5 5 5 5 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 5 Economia i treball 3 Menys 10 Informació 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-17 00:00:00 3499 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 1 Home 65 6 De 65 anys i més 9 No contesta 99 No contesta 9 No contesta 9 No contesta 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 3 Problemes associats a la immigració 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 6 6 6 6 6 6 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 97 Res 176.3636 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2020-12-16 00:00:00 2900 08162 3 1.001-3.000 6 Anoia 2 Dona 62 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 6 6 8 8 8 8 6 6 7 7 8 8 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 4 4 8 8 8 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 195.3784 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 556,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml