P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-05-18 00:00:00 8169003104 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 9 Atur / condicions de treball 95 Altres 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 2 2 6 6 3 3 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 10 Salut pública 2 Igual 10 Informació 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169003171 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 68 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 25 Atenció a la gent gran 16 Atenció a la gent gran 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 5 5 8 8 5 5 0 0 5 5 3 Normal / Regular 4 Poc 3 Normal / Regular 5 5 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 4 Transport públic 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 8 No ho sap Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169002942 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 73 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 7 Tasques de la llar (no remunerades) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 6 6 4 Seguretat ciutadana 16 Atenció a la gent gran 8 8 6 6 8 8 8 8 7 7 5 5 9 9 6 6 4 4 3 3 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 5 Gens Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 8 No ho sap 5 Desinfectar carrers 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003048 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 95 Altres 25 Controlar o reduir la immigració 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 7 7 10 10 8 8 6 6 7 7 1 Molt 3 Normal / Regular 8 No ho sap 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 1 8 No ho sap Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 8 No ho sap Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 137.0234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-17 00:00:00 8169003003 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 42 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 20 Controlar urbanisme 5 5 7 7 6 6 8 8 3 3 1 1 9 9 4 4 0 0 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 1 Administració local 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 130.2537 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-14 00:00:00 8169002908 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 60 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 3 3 8 8 6 6 3 3 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 No Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003088 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 49 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 3 3 13 Contaminació i medi ambient 9 Escoltar els ciutadans 7 7 4 4 9 9 2 2 7 7 0 0 9 9 6 6 5 5 7 7 5 Gens 4 Poc 1 Molt 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 6 Moto 1 4 Poc Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-11 00:00:00 8169002858 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 55 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 7 7 9 9 7 7 3 3 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 8 No ho sap 1 Ajuts al comerç 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-16 00:00:00 8169002932 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 75 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 9 9 8 8 7 7 8 8 7 7 7 7 9 9 7 7 6 6 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 1 Ajuts al comerç 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-19 00:00:00 8169003128 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 62 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 7 7 6 6 6 6 10 10 5 5 0 0 5 5 6 6 0 0 5 5 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 4 Poc 0 0 1 4 Poc 4 Transport públic 4 Transport públic 2 No Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Pla de recuperació econòmic 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003009 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 32 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 5 Neteja 10 Habitatge social 8 8 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 98 No ho sap 10 10 3 3 8 8 8 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 12 Situació personal diferent 5 Cotxe 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 2 No Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 1 Més 97 Res 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169003183 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 66 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 10 Habitatge social 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 5 5 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 97 Cap 2 Igual 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-14 00:00:00 8169002894 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 15 Més equipaments i serveis 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 3 3 6 6 6 6 2 2 4 4 4 Poc 4 Poc 3 Normal / Regular 5 5 1 5 Gens 1 Caminant 4 Transport públic 1 5 Gens Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 130.2537 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169003178 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 47 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 27 Transport públic 1 Abaixar impostos 6 6 6 6 6 6 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 98 No ho sap 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 4 Transport públic 4 Transport públic 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-17 00:00:00 8169002884 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 47 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 6 Activar el comerç 7 7 7 7 5 5 7 7 8 8 3 3 8 8 3 3 4 4 5 5 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 1 Administració local 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 130.0867 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-17 00:00:00 8169002958 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 19 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 95 Altres 9 9 10 10 6 6 8 8 10 10 4 4 10 10 8 8 2 2 10 10 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Bicicleta 4 Transport públic 1 4 Poc Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 1 Més 97 Res 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-23 00:00:00 8169003190 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 75 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 25 Atenció a la gent gran 16 Atenció a la gent gran 8 8 6 6 10 10 8 8 7 7 6 6 10 10 6 6 6 6 98 No ho sap 5 Gens 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169002909 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 55 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 25 Controlar o reduir la immigració 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 6 6 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 4 Transport públic 1 4 Poc Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169003099 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 53 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 1 Aparcament 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 8 8 8 8 8 8 9 9 0 0 1 1 10 10 8 8 0 0 2 2 1 Molt 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Polítiques socials 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003069 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 50 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 10 10 8 8 98 No ho sap 7 7 2 Bastant 1 Molt 8 No ho sap 10 10 1 2 Bastant 4 Transport públic 4 Transport públic 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 8 No ho sap 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 130.0867 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-28 00:00:00 8169003207 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 36 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 98 No ho sap 13 Contaminació i medi ambient 9 Escoltar els ciutadans 7 7 9 9 7 7 7 7 10 10 8 8 8 8 6 6 7 7 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 8 No ho sap Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 137.0234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-17 00:00:00 8169002916 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 8 No ho sap 3 Empitjorarà 8 8 22 Equipaments i serveis educatius 9 Escoltar els ciutadans 6 6 8 8 6 6 8 8 5 5 6 6 7 7 8 8 4 4 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 1 1 Molt 2 Bicicleta 6 Moto 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 137.0234 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169002930 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 8 8 7 7 8 8 8 8 6 6 4 4 8 8 7 7 3 3 4 4 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 4 Transport públic 1 1 Molt Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 3 Menys 95 Altres 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003020 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 40 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 6 6 4 4 7 7 7 7 3 3 3 3 4 4 6 6 0 0 98 No ho sap 2 Bastant 3 Normal / Regular 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 4 Poc Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 10 Salut pública 1 Més 98 No ho sap 130.2537 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003035 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 2 Home 32 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 5 5 8 8 8 8 0 0 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 10 10 1 2 Bastant 1 Caminant 4 Transport públic 1 5 Gens Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 5 Gens Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 3 Polítiques socials 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-20 00:00:00 8169003162 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 30 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 8 8 8 8 8 8 10 10 6 6 5 5 6 6 4 4 5 5 98 No ho sap 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 6 Educació 8 No ho sap 98 No ho sap 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-09 00:00:00 8169002824 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 15 Més equipaments i serveis 6 6 7 7 6 6 7 7 5 5 0 0 5 5 6 6 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 5 Cotxe 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 2 Bastant Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 130.0867 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-18 00:00:00 8169003068 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 58 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 95 Altres 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 10 10 7 7 2 2 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 2 Bastant Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM Projecte executiu del passeig de la Platja, a partir del CRAM 1 1 Molt Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo Urbanització de l'Avinguda de la Verge de Montserrat, entre l'Avinguda del Canal i el carrer De Sarajevo 1 2 Benestar i ciutadania 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 133.51 Dibaròmetre 2022-10-28 08:30
2022-05-25 00:00:00 8169003195 08169 8 50000 11 Baix Llobregat 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 2