P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 2337 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 5 Gens 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 6 Activar el comerç 9 9 7 7 6 6 8 8 9 9 3 3 9 9 6 6 3 3 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 1 Ajuts al comerç 197.4889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10600 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 6 6 32 Despoblament 22 Atenció als joves (general) 9 9 7 7 7 7 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1342 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 40 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 6 6 8 8 6 6 6 6 5 5 7 7 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 1 Administració local 2 Igual 1 Ajuts al comerç 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1568 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 63 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 10 10 8 8 7 7 10 10 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 215.3824 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2701 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 6 6 7 7 7 7 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 4389 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 40 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 4 Poc 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 3 3 29 Dispersió territorial 5 Crear llocs de treball 5 5 7 7 6 6 3 3 4 4 3 3 6 6 5 5 4 4 4 4 2 2 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 1 Més 98 No ho sap 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-29 00:00:00 9643 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 9 9 8 8 7 7 5 5 4 4 6 6 5 5 3 3 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 5187 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 5 Estranger 7 Tasques de la llar 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 13 Equipaments i serveis educatius 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 1 Molt 4 Poc 8 No ho sap 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 10 Informació 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10281 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 9 Escoltar els ciutadans 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 7 7 8 8 8 8 4 4 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 9689 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 10 Habitatge social 8 8 7 7 6 6 9 9 7 7 6 6 6 6 4 4 3 3 2 2 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1693 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 40 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 7 7 6 6 9 9 10 10 10 10 8 8 10 10 98 No ho sap 6 6 4 4 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 4377 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 53 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 9 9 7 7 10 10 10 10 7 7 7 7 5 5 7 7 3 3 4 4 10 10 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 4 Cultura 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 197.4889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10353 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 95 Altres 4 Millorar la neteja 5 5 3 3 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 6 6 2 2 5 5 4 4 2 Bastant 8 No ho sap 5 Gens 3 3 2 No 6 Ho vaig intentar però hi va haver problemes tècnics 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 2 Pla de recuperació econòmic 255.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1819 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 3 3 0 0 0 0 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 4 4 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 232.3333 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2337 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 5 Gens 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 6 Activar el comerç 9 9 7 7 6 6 8 8 9 9 3 3 9 9 6 6 3 3 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 1 Ajuts al comerç 197.4889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10600 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 6 6 32 Despoblament 22 Atenció als joves (general) 9 9 7 7 7 7 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1342 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 40 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 6 6 8 8 6 6 6 6 5 5 7 7 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 1 Administració local 2 Igual 1 Ajuts al comerç 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1568 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 63 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 10 10 8 8 7 7 10 10 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 215.3824 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2701 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 6 6 7 7 7 7 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 4389 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 40 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 4 Poc 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 3 3 29 Dispersió territorial 5 Crear llocs de treball 5 5 7 7 6 6 3 3 4 4 3 3 6 6 5 5 4 4 4 4 2 2 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 1 Més 98 No ho sap 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-29 00:00:00 9643 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 5 Crear llocs de treball 8 8 7 7 9 9 8 8 7 7 5 5 4 4 6 6 5 5 3 3 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 5187 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 5 Estranger 7 Tasques de la llar 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 13 Equipaments i serveis educatius 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 1 Molt 4 Poc 8 No ho sap 6 6 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 10 Informació 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10281 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 9 Escoltar els ciutadans 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 7 7 8 8 8 8 4 4 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 9689 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 10 Habitatge social 8 8 7 7 6 6 9 9 7 7 6 6 6 6 4 4 3 3 2 2 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1693 08175 4 3.001-5.000 14 Berguedà 1 Home 40 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 7 7 6 6 9 9 10 10 10 10 8 8 10 10 98 No ho sap 6 6 4 4 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 7 2 6 a 15 minuts