P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-01-18 00:00:00 818100649 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 74 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 5 Neteja 16 Atenció a la gent gran 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5 5 5 0 0 5 5 6 6 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 4 Transport públic 1 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 26.02789 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100736 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 45 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 1 1 5 Neteja 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 1 1 0 0 3 3 5 5 6 6 6 6 3 3 4 4 7 7 4 4 7 7 4 Poc 5 Gens 5 Gens 3 3 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-28 00:00:00 818100657 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 42 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 0 0 5 Neteja 1 Abaixar impostos 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 98 No ho sap 4 4 98 No ho sap 2 2 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 8 No ho sap 8 Millorar sistema sanitari 20.80987 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-24 00:00:00 818102142 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 2 2 8 8 10 10 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 0 0 1 5 Gens 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 5 Cotxe 1 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 20.7809 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818101034 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 64 5 De 55 a 64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 2 2 15 Gestió política i municipal 20 Controlar urbanisme 4 4 2 2 5 5 8 8 5 5 4 4 7 7 5 5 3 3 6 6 5 5 4 Poc 5 Gens 4 Poc 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 97 Cap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 18.79442 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-18 00:00:00 818106988 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 38 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 20 Controlar urbanisme 8 8 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 7 Esports 3 Menys 95 Altres 20.80987 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102272 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 46 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 9 Atur / condicions de treball 9 Escoltar els ciutadans 3 3 3 3 3 3 6 6 5 5 6 6 98 No ho sap 5 5 5 5 98 No ho sap 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 Caminant 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102386 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 41 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 7 7 0 0 4 4 7 7 8 8 7 7 9 9 5 5 0 0 9 9 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 20.7809 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100422 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 32 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 5 Neteja 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 4 4 6 6 5 5 6 6 8 8 8 8 7 7 6 6 7 7 5 5 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 98 No ho sap 5 Cotxe 1 4 Cultura 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 20.39144 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-19 00:00:00 818101172 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 45 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 0 0 15 Gestió política i municipal 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 98 No ho sap 6 6 3 3 98 No ho sap 4 4 7 7 4 Poc 5 Gens 5 Gens 4 4 1 2 Bastant 5 Cotxe 8 Millores per anar a peu 5 Cotxe 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100600 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 59 5 De 55 a 64 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 4 4 6 6 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 9 Millores per anar en bicicleta o patinet 5 Cotxe 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 24.35673 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-01 00:00:00 818103989 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 95 Altres 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 5 5 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 5 5 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 9 9 2 No 9 Prefereixo trucar per telèfon 5 Cotxe 98 No ho sap 5 Cotxe 1 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102227 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 33 Atenció als joves 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 8 8 6 6 6 6 8 8 7 7 8 8 7 7 9 9 7 7 8 8 9 9 3 Normal / Regular 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 22.52961 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102352 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 64 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 4 4 7 7 5 5 4 4 6 6 7 7 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 24.35673 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-24 00:00:00 818101903 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 61 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 16 Atenció a la gent gran 7 7 7 7 9 9 10 10 8 8 7 7 10 10 5 5 5 5 4 4 8 8 3 Normal / Regular 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 97 Res 1 Caminant 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 18.79442 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818101565 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 3 3 16 Impostos 16 Atenció a la gent gran 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 8 8 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 11 Territori i parcs naturals 8 No ho sap 98 No ho sap 20.00028 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100495 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball i reactivar l'economia 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 7 7 6 6 98 No ho sap 4 4 9 9 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 4 Transport públic 4 Transport públic 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 20.00028 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-01 00:00:00 818103982 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 18 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 8 8 5 5 4 4 9 9 6 6 10 10 8 8 4 4 4 4 9 9 0 0 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 0 0 1 5 Gens 5 Cotxe 97 Res 5 Cotxe 1 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 21.27773 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-19 00:00:00 818101373 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 19 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 3 3 15 Gestió política i municipal 95 Altres 7 7 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 4 Poc 4 Poc 5 Gens 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 4 Transport públic 5 Cotxe 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 22.52961 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-19 00:00:00 818101105 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 68 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 3 3 3 3 8 8 8 8 6 6 6 6 98 No ho sap 4 4 98 No ho sap 6 6 8 8 4 Poc 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 5 Cotxe 97 Res 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 17.43175 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102334 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 49 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 23 Equipaments i serveis esportius 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 3 3 2 2 9 9 2 2 5 5 8 8 4 Poc 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818100728 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 2 Treballa per compte propi però actualment amb aturada d’activitat 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 2 2 5 Neteja 14 Ampliar i millorar equipaments i serveis esportius 5 5 5 5 4 4 6 6 7 7 10 10 98 No ho sap 0 0 0 0 7 7 10 10 4 Poc 5 Gens 4 Poc 0 0 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 22.7171 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100490 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 65 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 5 Gens 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 9 9 17 Manteniment de carrers 16 Atenció a la gent gran 6 6 6 6 98 No ho sap 0 0 8 8 7 7 8 8 0 0 1 1 1 1 98 No ho sap 4 Poc 3 Normal / Regular 5 Gens 1 1 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 6 Canviar de feina o domicili 4 Transport públic 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 26.02789 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-04 00:00:00 818103993 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 54 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 2 2 33 Atenció als joves 20 Controlar urbanisme 3 3 3 3 5 5 7 7 6 6 7 7 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 97 Cap 2 Igual 10 Informació 20.00028 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-28 00:00:00 818103066 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 0 0 15 Gestió política i municipal 20 Controlar urbanisme 3 3 1 1 6 6 8 8 7 7 7 7 98 No ho sap 3 3 4 4 6 6 8 8 4 Poc 4 Poc 5 Gens 4 4 1 4 Poc 5 Cotxe 97 Res 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 20.80987 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-25 00:00:00 818107792 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 20 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 1 1 24 Manca d'equipaments i serveis 6 Activar el comerç 7 7 3 3 8 8 9 9 7 7 7 7 0 0 6 6 7 7 6 6 10 10 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 1 4 Cultura 3 Menys 1 Ajuts al comerç 21.27773 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100428 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 81 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 17 Manteniment de carrers 95 Altres 2 2 0 0 2 2 6 6 4 4 2 2 7 7 2 2 3 3 98 No ho sap 4 4 4 Poc 4 Poc 4 Poc 7 7 1 3 Normal / Regular 5 Cotxe 97 Res 5 Cotxe 1 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 17.43175 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-20 00:00:00 818102669 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 58 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 18 Estat d'algunes zones 12 Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 4 Poc 5 Gens 5 Gens 0 0 1 5 Gens 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 18.79442 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-18 00:00:00 818106991 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 67 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 21 Equipaments i serveis sanitaris 16 Atenció a la gent gran 0 0 3 3 7 7 0 0 8 8 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5 Gens 4 Poc 5 Gens 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 98 No ho sap 2 Igual 10 Informació 17.43175 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-01-18 00:00:00 818100869 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 50 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 21 Equipaments i serveis sanitaris 9 Escoltar els ciutadans 5 5 4 4 7 7 5 5 7 7 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 8 8 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 4 4 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 4 Cultura 8 No ho sap 98 No ho sap 20.00028 Dibaròmetre 2022-10-28 08:29
2022-02-18 00:00:00 818106992 08181 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 24 Manca d'equipaments i serveis 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 8 8 7 7 6 6 4 4