P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 51 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 15 Gestió política i municipal 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 6 6 6 6 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6 4 4 5 5 9 9 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 686.7778 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 4595 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 71 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 8 8 10 10 7 7 3 3 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 2 Benestar i ciutadania 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 283 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 4 Millorar la neteja 7 7 7 7 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 7 7 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 686.7778 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1813 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 67 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 8 Millorar les comunicacions 99 No contesta 8 8 8 8 8 8 0 0 10 10 8 8 98 No ho sap 0 0 10 10 9 9 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 838 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 75 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 9 9 9 9 98 No ho sap 9 9 98 No ho sap 1 1 5 5 3 3 0 0 5 5 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 4 Transport públic 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 2 No 8 No sap 97 Res 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 9574 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 41 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1114 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 98 No ho sap 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 0 0 4 4 5 5 5 Gens 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3464 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 24 Polítiques socials 6 6 5 5 8 8 5 5 7 7 8 8 10 10 3 3 4 4 7 7 4 4 2 Bastant 1 Molt 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 10 Informació 693.7273 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 51 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 15 Gestió política i municipal 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 6 6 6 6 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6 4 4 5 5 9 9 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 686.7778 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 4595 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 71 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 8 8 10 10 7 7 3 3 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 2 Benestar i ciutadania 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 283 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 4 Millorar la neteja 7 7 7 7 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 7 7 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 686.7778 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1813 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 67 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 8 Millorar les comunicacions 99 No contesta 8 8 8 8 8 8 0 0 10 10 8 8 98 No ho sap 0 0 10 10 9 9 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 838 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 75 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 9 Atur / condicions de treball 98 No ho sap 9 9 9 9 98 No ho sap 9 9 98 No ho sap 1 1 5 5 3 3 0 0 5 5 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 4 Transport públic 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 2 No 8 No sap 97 Res 606.7234 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 9574 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 41 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1114 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 98 No ho sap 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 0 0 4 4 5 5 5 Gens 5 Gens 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 614.22 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3464 08191 5 5.001-10.000 7 Bages 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 24 Polítiques socials 6 6 5 5 8 8 5 5 7 7 8 8 10 10 3 3 4 4 7 7 4 4 2 Bastant 1 Molt 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 10 Informació 693.7273 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 940,10 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml