P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-03-30 00:00:00 18202102765 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 67 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 8 No ho sap 8 No ho sap 1 1 95 Altres 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 4 Industrial 1 1 2 2 6 6 6 6 3 3 0 0 2 2 0 0 98 No ho sap 98 No ho sap 2 Bastant 5 Gens 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 8 No ho sap 1 1 Molt Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 8 No ho sap Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 8 No ho sap Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-04 00:00:00 18202106220 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 56 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 17 Manteniment de carrers 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 2 Residencial 4 4 4 4 3 3 8 8 8 8 6 6 0 0 4 4 5 5 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 1 Més 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 2 No Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 4 Poc Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-29 00:00:00 18202102086 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 4 Poc 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 7 Accés a l'habitatge 6 Activar el comerç 2 Residencial 8 8 5 5 7 7 6 6 5 5 4 4 6 6 4 4 4 4 3 3 4 Poc 1 Molt 4 Poc 3 3 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 98 No ho sap 1 Més 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-30 00:00:00 18202102926 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 8 No ho sap 8 No ho sap 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 6 Activar el comerç 2 Residencial 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 98 No ho sap 0 0 4 4 4 4 0 0 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 9 9 2 No 3 No tinc les identificacions digitals necessaries 1 Caminant 3 Menys 1 5 Gens Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 3 Normal / Regular Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 2 No 2 Igual 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-07 00:00:00 18202107906 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 18 1 De 18 a 24 anys 5 Estranger 8 Estudia 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 6 Activar el comerç 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 10 10 8 8 10 10 8 8 7 7 6 6 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 98 No ho sap 1 Més 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 4 Poc Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 2 No 1 Més 11 Reduir o eliminar restriccions 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-28 00:00:00 18202100051 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 47 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 3 Turística 6 6 6 6 4 4 5 5 6 6 3 3 8 8 6 6 6 6 4 4 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 95 Altres 1 Caminant 1 Més 2 No Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 13 Baixar impostos 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-29 00:00:00 18202101928 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 4 Poc 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 1 Aparcament 17 Activar l'oci la cultura 2 Residencial 5 5 3 3 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 7 6 6 7 7 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 2 Igual 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-11 00:00:00 18202300210 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 19 1 De 18 a 24 anys 4 Resta d’Espanya 8 Estudia 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 33 Atenció als joves 17 Activar l'oci la cultura 2 Residencial 6 6 6 6 8 8 9 9 5 5 5 5 4 4 8 8 4 4 5 5 2 Bastant 3 Normal / Regular 2 Bastant 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 Més 1 3 Normal / Regular Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 2 No 3 Menys 11 Reduir o eliminar restriccions 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-13 00:00:00 18202300394 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 33 Atenció als joves 17 Activar l'oci la cultura 2 Residencial 8 8 0 0 5 5 2 2 3 3 1 1 0 0 10 10 8 8 0 0 1 Molt 3 Normal / Regular 5 Gens 8 8 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 1 Més 1 8 No ho sap Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-01 00:00:00 18202104826 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 66 6 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 2 Residencial 5 5 3 3 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 5 5 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Menys 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 4 Poc Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 7 Esports 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-13 00:00:00 18202300397 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 3 Turística 9 9 5 5 10 10 9 9 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 9 9 4 Poc 4 Poc 1 Molt 4 4 1 1 Molt 4 Transport públic 2 Igual 1 8 No ho sap Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 95 Altres 1 Més 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-13 00:00:00 18202300376 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 33 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 17 Activar l'oci la cultura 4 Industrial 8 8 8 8 8 8 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 4 4 8 8 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 9 No contesta 1 5 Gens Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 4 Poc Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 8 No ho sap 97 Res 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-12 00:00:00 18202300328 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 31 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 17 Activar l'oci la cultura 2 Residencial 7 7 7 7 10 10 6 6 5 5 3 3 6 6 6 6 5 5 6 6 3 Normal / Regular 4 Poc 4 Poc 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 2 Igual 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 4 Poc Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 12 Reactivar socialment i cultural 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-31 00:00:00 18202103475 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 21 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 7 7 5 Neteja 17 Activar l'oci la cultura 4 Industrial 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 6 6 7 7 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Menys 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 3 Normal / Regular Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-01 00:00:00 18202104962 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 29 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 3 Normal / Regular 8 No ho sap 3 Empitjorarà 4 4 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 4 Industrial 3 3 3 3 6 6 6 6 2 2 5 5 8 8 2 2 0 0 7 7 3 Normal / Regular 8 No ho sap 5 Gens 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 8 No ho sap 2 No Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 8 No ho sap 95 Altres 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-29 00:00:00 18202102022 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 45 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 98 No ho sap 5 5 5 5 7 7 5 5 4 4 4 4 4 4 7 7 6 6 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 Més 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-30 00:00:00 18202103207 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 51 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 1 De serveis 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 6 6 7 7 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 Més 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-05 00:00:00 18202106480 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 72 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 95 Altres 95 Altres 2 Residencial 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 98 No ho sap 10 10 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 10 10 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 3 Menys 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 2 No 8 No ho sap 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-30 00:00:00 18202103103 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 60 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 15 Gestió política i municipal 95 Altres 2 Residencial 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 3 3 6 6 3 3 4 4 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 2 Igual 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 1 Molt Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-05-13 00:00:00 18202300386 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 42 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 2 Residencial 0 0 2 2 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 2 2 1 5 Gens 1 Caminant 3 Menys 1 5 Gens Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 5 Gens Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 5 Desinfectar carrers 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-30 00:00:00 18202102810 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 71 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 4 Poc 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 3 3 5 Neteja 95 Altres 4 Industrial 0 0 4 4 4 4 7 7 6 6 6 6 8 8 5 5 98 No ho sap 8 8 4 Poc 4 Poc 5 Gens 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 Més 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-01 00:00:00 18202105452 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 2 Home 48 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 33 Atenció als joves 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 2 Residencial 7 7 6 6 6 6 7 7 8 8 98 No ho sap 5 5 8 8 5 5 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 92 Res, el necessito pel lloc on visc 1 Més 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 2 Bastant Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 9 No contesta 8 Millorar sistema sanitari 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-03-31 00:00:00 18202103727 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 65 6 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 28 Comunicacions altres municipis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 4 Industrial 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 8 8 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 2 Igual 1 2 Bastant Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 4 Poc Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-07 00:00:00 18202107925 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 54 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 4 Seguretat ciutadana 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 4 Industrial 4 4 5 5 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 6 6 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 2 2 1 5 Gens 1 Caminant 2 Igual 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 4 Poc Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 4 Poc Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni Servei per al manteniment de la jardineria i neteja d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni 1 12 Turisme 2 Igual 98 No ho sap 36.3825 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2022-04-12 00:00:00 18202110466 08202 6 10.001-20.000 41 Vallès Oriental 1 Dona 43 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 31 Creixement 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 5 Comercial 3 3 4 4 3 3 6 6 7 7 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 Normal / Regular 4 Poc 4 Poc 6 6 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 3 Menys 1 4 Poc Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria Rehabilitació integral del camp de futbol de la Batllòria 1 1 Molt Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni Reasfaltat a varis carrers del nucli urbà de Sant Celoni 1 2 Bastant