P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-23 00:00:00 10323 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 5 5 16 Impostos 1 Abaixar impostos 7 7 7 7 5 5 8 8 7 7 4 4 5 5 5 5 7 7 5 5 4 4 1 Molt 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1287 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 68 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 96 Tot 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 7 7 5 5 9 9 7 7 8 8 7 7 4 4 98 No ho sap 8 8 6 6 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 8 Millorar sistema sanitari 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 8022 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 39 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 31 Creixement 20 Control urbanisme 8 8 6 6 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 4 4 5 5 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-28 00:00:00 10149 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 31 Creixement 5 Crear llocs de treball 6 6 7 7 7 7 4 4 6 6 6 6 8 8 4 4 3 3 4 4 3 3 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2231 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 46 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 4 Poc 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 23 Equipaments i serveis esportius 14 Equipaments i serveis esportius 9 9 10 10 10 10 10 10 5 5 3 3 8 8 2 2 3 3 4 4 2 2 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 60 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7784 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 39 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 1 1 6 6 1 1 0 0 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 97 Res 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7031 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 23 Medi ambient i sostenibilitat 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 4 4 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 2 Bicicleta 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 11083 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 24 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 7 7 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 153.4783 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1128 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 58 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 2 Circulació / Trànsit 8 Millorar les comunicacions 8 8 8 8 7 7 8 8 6 6 8 8 8 8 4 4 6 6 6 6 6 6 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 99 No contesta 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Bicicleta 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 3 Ajuts socials 195.3784 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3514 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 67 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 7 Accés a l'habitatge 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 7 7 4 4 5 5 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 3 Ajuts socials 176.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2762 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 78 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 98 No ho sap 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 10323 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 5 5 16 Impostos 1 Abaixar impostos 7 7 7 7 5 5 8 8 7 7 4 4 5 5 5 5 7 7 5 5 4 4 1 Molt 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1287 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 68 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 96 Tot 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 8 8 7 7 5 5 9 9 7 7 8 8 7 7 4 4 98 No ho sap 8 8 6 6 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 8 Millorar sistema sanitari 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 8022 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 39 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 31 Creixement 20 Control urbanisme 8 8 6 6 6 6 10 10 6 6 10 10 6 6 4 4 5 5 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-28 00:00:00 10149 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 31 Creixement 5 Crear llocs de treball 6 6 7 7 7 7 4 4 6 6 6 6 8 8 4 4 3 3 4 4 3 3 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2231 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 46 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 4 Poc 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 23 Equipaments i serveis esportius 14 Equipaments i serveis esportius 9 9 10 10 10 10 10 10 5 5 3 3 8 8 2 2 3 3 4 4 2 2 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 60 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7784 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 39 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 10 Habitatge social 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 1 1 6 6 1 1 0 0 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 97 Res 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7031 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 23 Medi ambient i sostenibilitat 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 4 4 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 2 Bicicleta 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-23 00:00:00 11083 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 24 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 7 7 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 153.4783 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1128 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 58 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 2 Circulació / Trànsit 8 Millorar les comunicacions 8 8 8 8 7 7 8 8 6 6 8 8 8 8 4 4 6 6 6 6 6 6 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 99 No contesta 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 2 Bicicleta 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 3 Ajuts socials 195.3784 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3514 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 67 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 7 Accés a l'habitatge 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 7 7 4 4 5 5 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 3 Ajuts socials 176.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2762 08207 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 78 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 98 No ho sap 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 680,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc