P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18208000495 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 83 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 23 Equipaments i serveis esportius 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 0 0 98 No ho sap 8 8 5 5 4 4 10 10 5 5 0 0 10 10 10 10 4 Poc 5 Gens 5 Gens 10 10 2 No 99 No contesta 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 887.0513 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-14 00:00:00 18208000706 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 1 Home 47 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 4 Treballa per compte d'altri actualment afectat per un ERO amb reducció o ERTO 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 6 6 15 Gestió política i municipal 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 0 0 6 6 9 9 7 7 8 8 6 6 4 4 98 No ho sap 7 7 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-15 00:00:00 18208001586 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 1 Home 53 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 27 Transport públic 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 6 6 8 8 9 9 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18208004249 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 4 4 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 0 0 1 1 5 5 0 0 5 5 10 10 8 8 5 5 7 7 7 7 7 7 5 Gens 5 Gens 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 629.125 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-18 00:00:00 18208004913 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 1 Home 53 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 5 5 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 4 4 4 4 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-17 00:00:00 18208003594 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 1 Home 61 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 20 Oferta comercial 4 Millorar la neteja 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 6 6 6 6 3 Normal/Regular 8 No ho sap 8 No ho sap 7 7 2 No 1 No tinc el dispositiu adequat 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 741.0938 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12
2020-12-16 00:00:00 18208002335 08208 5 5.001-10.000 11 Baix Llobregat 1 Home 78 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 96 Tot 96 Tot 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 1 2 Bastant 2 Benestar i ciutadania 2 Igual 97 Res 606.7234 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:12

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1038,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/