P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-18 00:00:00 4374 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 28 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 8 8 8 8 10 10 7 7 10 10 6 6 7 7 9 9 1 1 8 8 8 8 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 1 Ajuts al comerç 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 317 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 62 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 10 Molt bona 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 5 5 6 6 8 8 9 9 8 8 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 8 8 2 Bastant 4 Poc 1 Molt 8 8 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 232.3333 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 170 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 48 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 98 No ho sap 5 5 2 2 2 2 8 No ho sap 4 Poc 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 197.4889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 9312 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 8 8 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 7 Esports 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 747 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 8 No ho sap 8 No ho sap 99 No contesta 98 No ho sap 9 Escoltar els ciutadans 5 5 0 0 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 0 0 0 0 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 No 8 No sap 98 No ho sap 215.3824 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 5338 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 49 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 20 Oferta comercial 10 Habitatge social 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 8 8 8 8 1 Molt 4 Poc 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 1 Ajuts al comerç 242.439 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1546 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 71 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 5 Neteja 4 Millorar la neteja 5 5 6 6 4 4 4 4 5 5 6 6 3 3 4 4 0 0 2 2 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 193.551 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7952 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 22 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 9 9 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 4 4 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 4 Poc 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 1 Més 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 199.8889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 8948 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 4 Seguretat ciutadana 21 Mobilitat al municipi: trànsit/aparcament 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 98 No ho sap 6 6 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3273 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 43 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 5 5 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 7 7 6 6 3 3 5 5 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 8962 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 20 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 7 7 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 199.8889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 824 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 66 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 7 Accés a l'habitatge 24 Polítiques socials 6 6 7 7 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 4 4 4 4 6 6 7 7 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 90 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 193.551 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-16 00:00:00 2980 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 48 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 29 Dispersió territorial 24 Polítiques socials 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 98 No ho sap 5 5 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 3 Normal/Regular 7 Esports 2 Igual 10 Informació 242.439 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1004 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 39 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 3 Problemes associats a la immigració 3 Reforçar al seguretat 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 95 Altres 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 4374 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 28 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 8 8 8 8 10 10 7 7 10 10 6 6 7 7 9 9 1 1 8 8 8 8 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 1 Ajuts al comerç 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 317 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 62 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 10 Molt bona 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 5 5 6 6 8 8 9 9 8 8 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 8 8 2 Bastant 4 Poc 1 Molt 8 8 1 4 Poc 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 232.3333 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-14 00:00:00 170 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 48 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 98 No ho sap 5 5 2 2 2 2 8 No ho sap 4 Poc 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 197.4889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 9312 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 8 8 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 7 Esports 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 191.75 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 747 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 8 No ho sap 8 No ho sap 99 No contesta 98 No ho sap 9 Escoltar els ciutadans 5 5 0 0 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 0 0 0 0 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 No 8 No sap 98 No ho sap 215.3824 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-18 00:00:00 5338 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 49 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 20 Oferta comercial 10 Habitatge social 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 8 8 8 8 1 Molt 4 Poc 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 1 Ajuts al comerç 242.439 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-15 00:00:00 1546 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 71 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 5 Neteja 4 Millorar la neteja 5 5 6 6 4 4 4 4 5 5 6 6 3 3 4 4 0 0 2 2 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 193.551 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-21 00:00:00 7952 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 22 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 9 9 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 4 4 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 4 Poc 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 1 Més 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 199.8889 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 8948 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 Molt dolenta 4 Seguretat ciutadana 21 Mobilitat al municipi: trànsit/aparcament 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 98 No ho sap 6 6 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 209.6047 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-17 00:00:00 3273 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 1 Home 43 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 5 5 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 7 7 6 6 3 3 5 5 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 220 Dibaròmetre 2023-07-26 11:57
2020-12-22 00:00:00 8962 08215 4 3.001-5.000 24 Osona 2 Dona 20 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 7 7 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15